Day

เมษายน 3, 2023

พรรคการเมือง และผู้แทนที่ควรเลือก

ารเมืองเป็นเรื่องของประชาชน ทุกคนต้องพร้อมแสดงบทบาทหน้าที่ของตน ในฐานะเป็นส่วนเสียงหนึ่งของอำนาจอธิปไตย เราจะเลือกพรรคการเมืองเช่นใด เลือกผู้อาสาเป็นตัวแทนของเราคนใด เข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติในสภาอย่างสมเกียรติ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com