Day

กรกฎาคม 17, 2023

“คนคลั่งครั่ง”

“มีไหมบ่มีครั่งย้อม มันบ่ห่อนแดงเอง คันบ่หาฟืมฟัด ต่ำทอบ่มีแล้ว มีไหมบ่มีเข็มห้อย สิเอาหยังหยิบแส่ว มีเข็มบ่มีไหมห้อยก้น สิหยิบได้ฮ่อมได๋”           ผญาคำสอนตั้งแต่โบราณบอกกล่าวเล่าความสำคัญของ “ไหม” ...
Read More

ทางอีศาน ฉบับที่ 135

นิตยสาร “ทางอีศาน”ฉบับที่ ๑๓๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องเด่นในฉบับ ร่วมศรัทธาสาธุในวาระ “คัมภีร์อุรังคธาตุ” หรือ “ตำนานพระธาตุพนม” ได้รับการประกาศรับรองจาก องค์การเพื่อการศึ...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com