Day

พฤศจิกายน 18, 2023

สงคราม

ทุกฝ่ายที่กุมใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกัน ล้วนแล้วแต่ถือตนว่า ตัวเองอยู่ข้างความถูกต้องเป็นธรรม ต้องทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม และกำชัยชนะให้ได้

หนังสือ ๓ เล่มชุด “มหากาพย์ชนชาติไท : เต้าตามไต เต้าทางไท”

ชลธิรา สัตยาวัฒนา ใช้ข้อมูลที่ร่ำเรียน สืบเสาะหา และวิจัยมาทั้งชีวิต ใช้เวลาตกผลึกทางความคิด สรุป และเรียบเรียงถึง ๖ ปี แล้วออกแบบรูปเล่ม แนะนำการทำปก ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอีกปีกว่า บัดนี้ผ่านการพิมพ์ปกมาตรวจความเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

ทางอีศาน ฉบับที่ 139

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๓๙ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ภาพปก : "อู๊ด อัมพวา" เรื่องเด่นในฉบับ - ๐ "มายาคติ ไตลื้อ เชียงรุ้ง สิบสองพันนา" | ชลธิรา สัตยาวัฒนา ๐ ฉาน อัสสัม มาจากสยามจริงหรือ? หรือว่าคนละเรื่องเดียวกัน | พลเอง ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ๐ ประวัติศาสตร์ร้อยเอ็ด : การหวนคืนของผู้สืบทอด | ปริญ รสจันทร์ ๐ "ความเชื่อ" กับการจัดการวัฒนธรรมชาวอีศาน | สถิตย์ ภาคมฤค ๐ มหาสารคาม DNA ~ ๑๔ จุดเช็คอินสู่เมืองแห่งการเรียนรู้โลก | สุมาลี สุวรรณกร ๐ "อีสาน" หนึ่งแรงบันดาลใจเรื่องสั้นเรื่องแรกของสุวัฒน์ วรดิลก | สมปอง ดวงไสว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com