ปู่สอนหลาน

ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๒ ปีที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

อย่า
– อย่าเอาไก่ป่ามาเฮ็ดไก่ขวัญ
– อย่ากินยาตางผู้ไข้
– อย่าหาเหามาใส่หัว
– อย่าเชื่อใจทาง อย่าวางในคน มันจนใจโต
– อย่าเอาเสิกมาใส่บ้าน อย่าเอาหว้านมาใส่สวน
– อย่าอาบน้ำบ่อนหนึ่ง สีขาบ่อนหนึ่ง
– อย่าคั้นผีลุกปลุกผีตื่น
– อย่าเว้าก่อนเกิด สะเดิดก่อนตาย
– อย่าฟังความเบา อย่าเอาความง่าย

 

ทุกข์ ๑๒ ประการ
– ลูกตายเสีย
– เมียตายจาก
– พรากพี่น้องไปไกล
– ลงไปไทค้างัวต่าง
– ผัวเมียห่างปะกัน
– ไปนอนวันพรากพี่น้อง
– ป้องหมูน้อยไปขาย
– พ่อแม่ตายแสนคิดฮอด
– ทุกข์บ่มีเมียกอดนอนเดียว
– เทียวทางไกลหลงทางยามค่ำ
– ฝนตกฮำทังฟ้าฮ้อง
– เจ็บปวดท้องบ่มียา

 

คัดจากหนังสือ “คำพีอานาจักและทัมมะจักแห่งทัมมะ
สาด กดหมายบูรานลาว” ของ สำลิด บัวสีสะหวัด

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com