ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๒​ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
คอลัมน์: คำโตงโตย
Column: Eshann Sayings
ผู้เขียน: ดร.ปรีชา พิณทอง

เห็นว่าปลาทอต้อน

หมายซิตำปลาแดก

บาดห่าต้อนเจ้าหลูคูเจ้าฮ้ง

ซิพายข้องปึ่งดัง

(ปรีชา พิณทอง)

 

ดร.ปรีชา พิณทอง อธิบายว่า ปลาออกันอยู่ที่หน้าต้อนเรียกว่าปลาทอหน้าต้อน “ต้อน” คือเครื่องมือจับปลา “หลู” คือทะลุ “ฮ้ง” คือน้ำไหลลอดคันต้อน พ่อค้าขายของเมื่อคนมาออกันที่หน้าร้านเพื่อดูสินค้า เจ้าของร้านดีใจว่าวันนี้แหละจะร่ำรวย เขาถามว่านี่ราคาเท่าไร พ่อค้าก็โก่งราคาของ แทนที่พ่อค้าจะได้ขายของได้เงินทองมาก คนซื้อเมื่อเห็นว่าราคาแพงก็พากันหนีไปซื้อร้านอื่น ถ้าจะเปรียบก็เสมือนคนลงต้อนเห็นปลามาทอที่หน้าต้อนก็ดีใจว่าตนจะได้ปลาไปกินไปขาย แต่แล้วแม้แต่ปลาซิวหัวหงอกตัวเดียวก็ไม่เข้าไซ เจ้าของต้อนต้องพายข้องดังปึ่งกลับไปบ้านกินเข้ากับปลาแดก

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com