หนังสือชื่อปก “สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต”

0

หนังสือชื่อปก “สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต และทิศทางอนาคต”

ทัวร์วัฒนธรรมอีศาน – จัดทำขึ้นเพื่ออภินันทนาการผู้ร่วมงานทุกท่าน

เนื้อหาหนักแน่น มุ่งยกชูงานวัฒนธรรมขึ้นเป็นสมอง สั่งและกำกับงานเศรษฐกิจ และงานความมั่นคง จัดทำและพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในงาน “สายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต ลิขิตผ่านกาลเวลา : 45 ปีลูกทุ่งสัจธรรม | 65 ปีอาทิตย์ บำรุงเอื้อ”
กำหนดจัดงานวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ “ศูนย์รวมใจ : ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง” อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
จัดโดย มูลนิธิทางอีศาน, มูลนิธิสุรชัย จันทิมาธร, มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย และเครือข่าย

## ส า ร บั ญ ใ น เ ล่ ม

– จากใจผู้จัดทำ
– บทกล่าวนำ โดย ปรีดา ข้าวบ่อ

1) สายธารวัฒนธรรมเพลงเพื่อชีวิต
(“จากยุคเพื่อชีวิต-ยุคปฏิวัติ-สู่ยุคธุรกิจ”)
โดย “พิณ ผู้ไท”

– ลิขิตผ่านกาล เล่าขาน “ลูกทุ่งสัจจธรรม”
โดย อาทิตย์ บำรุงเอื้อ

2) สายธารวัฒนธรรมวรรณกรรมเพื่อชีวิต

3) สายธารวัฒนธรรมวรรณกรรมปฏิวัติ
โดย “ไพร ภูสีฐาน”

– “ธงปฏิวัติ”วรรณกรรมกลางสนามรบภูพาน
“เจน อักษราพิจารณ์”
– วรรณกรรมเพื่อชีวิต : ลิขิตจากราวไพร
“เจน อักษราพิจารณ์”

4) สายธารวัฒนธรรมศิลปะเพื่อชีวิต

– บทส่งท้าย

*ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน อาทิตย์ บำรุงเอื้อ โทร.0909621812, สุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง โทร.0910541242

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com