ส่งมอบหนังสือแด่…ผู้อ่าน

0

ส่งมอบหนังสือแด่…ผู้อ่าน

“ภ า ร ต นิ ย า ย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

คือผลงานอาจารย์แห่งอาจารย์ ท่านสืบสาส์นส่งมอบยอดภาษา
คือภารตวรรษวิทยา คือเรื่องคนความเป็นมาห้าพันปี

คือความคิดความเชื่อความศรัทธา ของมนุษย์มนาโลกานี้
คือพลังหล่อเลี้ยงจิตชิดชีวี เมื่อเกิดตายร้ายเปรตผีดีเทวดา

คือภาพฉายให้เห็นยุคสมัย ดึกด้ำบรรพ์ศรีวิไลปรารถนา
ไร้โศกทุกข์เสพสุขทุกเวลา ยามผู้อ่านทอดทัศนาอย่าชาชิน

คือผลงานของศิษย์นอกสำนัก ซึ้งประจักษ์ศักดิ์ศรีวรรณศิลป์
มุ่งผดุงเผยแพร่อยู่อาจิณ เพื่อลูกหลานยลยินแย้มยิ้มเอย.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com