By

นิตยสาร ทางอีศาน

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 84

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค" เรื่องเด่นในฉบับ - พราหมณ์ พุทธ ผี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ - ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และ ข้าวสาลี โดย สันติ เศวตวิมล - นัดพบ ผศ.ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์ พ่อครูดนตรีพื้นบ้านและดนตรีโลก - ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมบ้านกนกพงศ์ โดย ประวี ศรีนอก - ลมหายใจแห่งอดีตที่ “นราธิวาส - เบตง” โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ภาพปก : วรวิทย์ แก้วศรีนวม

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 1

ฉบับแฮกหมาน ฉบับที่๑ ปีที่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื้อหา: โครงการจัดทำนิตยสาร ?ทางอีศาน?, จากหัวใจผู้ร่วมก่อตั้งโครงการฯ, ไหว้ครู / อีศาน ! / สุนทรกถา, จดหมาย, ผู้เขียนในฉบับนี้, เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอี...
Read More

ไซ่ง่อน : พิพิธภัณฑ์ความเจ็บปวดแห่งสงครามอเมริกา

ยุทธการฝนเหลืองเครื่องบินรบ หวังจะพบเวียดกงในดงป่า หลังใบร่วงควงหล่นเบื้องบนฟ้า ภาพฝนเหลืองหลั่งมาจากฟ้าไกล
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com