ผู้ไตในอำเภอหม่ากวน มณฑลยูนนาน

ทองแถม นาถจำนง
12 สิงหาคม 2559

คนไตในอำเภอหม่ากวน จังหวัดเหวินซาน มีอยู่ (马关县傣族有) 1515 ครัวเรือน 6858 คน

ก่อน ค.ศ 1979 ถูกทางการจัดให้เป็น “ชนชาติจ้วง” ในปี 1979 คนไตทำหนังสือเรียกร้องให้จัดพวกเขาเป็นชนชาติไต ทางการจีนอนุมัติ ปัจจุบันนี้พวกเขาจึงมีชื่อว่า “ชนชาติไต”

ในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง-กวางสี ชาติพันธุ์กลุ่มย่อยที่มีชื่อเรียกตนเองมาแต่เดิมหลายสิบกลุ่ม ถูกเปลี่ยนให้สังกัด “ชนชาติจ้วง” ชื่อเรียกตนเองว่า “คนนุง” “คนโท้” “ผู้ไต” “ผู้ม่าน(บ้าน)” “ผู้นา” ฯลฯ จึงหายไป

แต่คนไตในอำเภอหม่ากวนได้ฟื้นชื่อไตกลับมา

คนไตที่นั่นเรียกตัวเองว่า ผู้ไต มีตำนานว่าอพยพจากดินแดน “ชี่” “器 (คนไตที่อำเภอหม่ากวนเรียกเมืองคุนหมิงว่า “ชี่” 器) ต่อมามีการอพยพกลับถิ่นเดิม แต่พวกไตในหม่ากวนตามไม่ทันขบวนจึงตกค้างอยู่ที่นั่น ปัจจุบันคนไตที่นั่นมีสามกลุ่ม คือ ไทดำ, ไทขาว, ไทแดง แต่ไม่ปรากฏว่ามีตัวอักษรใช้

การแต่งกายของไตดำในอำเภอหม่ากวนก็แตกต่างจากไทดำในเวียดนาม

ข้อมูลและภาพจาก 文山黑傣(布傣)的渊源
http://tieba.baidu.com/p/3033982483

kunming-wenshan_china

……….

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:
ชาวลาวในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์จีน
“ลาว” กลุ่มชาติพันธุ์ก่อนเรียกตัวเองว่า “ไต-ไท”
– คนเหล่า (Lao) เคลื่อนเข้าสู่เสฉวน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com