นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 46

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 46

฿100.00

เรื่องเด่น
– สีคราม ห้อม และหม้อต้มกรัก : ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
– ลูกทุ่งภาษาอีสาน “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” : “ทิดโส สุดสะแนน”
– ก่อนสิ้นศักราช : วงเดือน ทองเจียว

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๖
ปีที่ ๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ฉบับ: เส้นทางสายวัฒนธรรม พระปาจิต นางอรพิม

เรื่องเด่น
– สีคราม ห้อม และหม้อต้มกรัก : ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
– ลูกทุ่งภาษาอีสาน “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” : “ทิดโส สุดสะแนน”
– ก่อนสิ้นศักราช : วงเดือน ทองเจียว

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน” “บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน” วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ไร่ธารเกษม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๙ บทบรรณาธิการ “กินเข้าฮ่วมพาบ่ฆ่ากัน”
๑๐ จดหมาย | สานิจ มาตขาว, ประดับศิลป์ อินทร์พรหม, “หมอฮากไม้”
๑๓ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๒๒ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” สองขา หนึ่งสมอง ของชาติ
๒๕ เรื่องจากปก | ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ ตามรอยเส้นทางสายวัฒนธรรม พระปาจิต นางอรพิม
๓๑ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ท้าวปาจิต – นางอรพิม : จากตำนานท้องถิ่น สู่ชาดกนอกนิบาต
๓๗ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๓๘ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บ.ก. ยโสธร
๕๐ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” ตะมาดปวง – กะโงก – แจนแวน – สะดีย์
๕๔ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ทะเลเหงา
๕๕ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” งานแกะสลักไม้
๕๘ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง สะท้อนผ่านบทเพลง, เพลงประจำถิ่น
๖๐ บทกวี | “โชคชัย บัณฑิต’” ใต้เมฆต่างเมือง
๖๒ ล้านนาคดี | พรพล ปั่นเจริญ เตียนก๊ก (๒) เปิดม่านประวัติเครื่องสำริด
๖๔ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ, สมศักดิ์ มงคลวงศ์ อาหารจีนสูตรอีสาน
๗๐ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” ลูกทุ่งภาษาอีสาน “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน”
๗๓ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ นมเล็กคัดทิ้ง
๗๕ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ พัฒนาการของหัวเมืองอีสานในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๓) การขยายอำนาจของราชสำนักกรุงเทพฯ สู่หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก* [๑]
๘๐ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๓ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง คิดแบบผู้นำประเทศสารขัณฑ์
๘๗ อีสานในอเมริกา | “แสงดาว ศรัทธา” ศาสตราจารย์ ดร.ลีดอม เลฟเฟิรทส์ งานคือชีวิต
๙๒ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม ปะซูผู้ไท
๙๗ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ พาเอิ้นภาคอีสาน
๙๘ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระธรรมวิมลมุนี (สายพงษ์ กองสินธุ์) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ม )
๑๐๕ บทกวี | รัฐมนตรี หล้าสมบัติ พระธาตุพนม : ในความศรัทธาของข้าพเจ้า
๑๐๖ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ ในมือเธอ (๓)
๑๑๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศรีสองรัก
๑๑๒ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท สีคราม ห้อม และหม้อต้มกรัก
๑๑๖ บทความพิเศษ | กมล หอมกลิ่น เยือนสวรรค์บนดินถิ่นอีสาน ผ่านวิถีเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนรัง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๒๐ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ แก่นอีสาน (๒)
๑๒๓ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๒๑
๑๒๗ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” จับกระต่าย
๑๒๘ เรื่องสั้น | วงเดือน ทองเจียว ก่อนสิ้นศักราช
๑๓๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ หมดไฟ
๑๓๖ รายงาน “ทางอีศาน” | กอง บ.ก. บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน
๑๔๑ วิถีชาวนา | “ลูกพระแม่โพสพ” บายศรีสู่ขวัญควาย การรำลึกถึงบุญคุณควายของชาวนา
๑๔๕ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๔๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๒)
๑๔๙ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล พระสุเมรุกลางใจเรา
๑๕๒ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์”
จากดินสู่งานศิลป์ รังสรรค์ถิ่นอีสาน
๑๕๗ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” เหมืองคำ
๑๕๘ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ วาทยุทธ ทองสุพล
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com