เรื่องเล่าชุด “พ่อเฒ่ากับลูกเขย”

เรื่องเล่าชุด “พ่อเฒ่ากับลูกเขย”

฿150.00

“พ่อเฒ่ากับลูกเขย” เป็นเรื่องเล่าที่ผู้เขียนได้ยิน ได้ฟังมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก เป็นเรื่องเล่า ที่แฝงไว้ด้วย ปรัชญา แนวคิด คำสอน ในความเป็นจริงแล้ว “พ่อเฒ่า” ย่อมมีพลังอำนาจเหนือกว่า หรือเป็นต่อ “ลูกเขย” อยู่วันยังค่ำ
แต่เรื่องเล่า “พ่อเฒ่ากับลูกเขย” ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอด หรือนำเสนอ เป็นตัวอักษรผ่าน “ทางอีศาน” มาหลายเรื่อง แต่ละเรื่องมักจะเห็น “พ่อเฒ่า แพ้ทางลูกเขย” อยู่บ่อยครั้ง ก็เป็นแง่คิดที่ท่านผู้อ่าน ต้องตั้งคำถามว่า ทำไมเรื่องพ่อเฒ่ากับลูกเขย แต่ละตอนมักจบลงด้วย พ่อเฒ่าแพ้ทางลูกเขยอยู่ร่ำไป? 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

” พ่ อ เ ฒ่ า กั บ ลู ก เ ข ย “
โดย “ชัด การชนะ”
ผลงานลำดับที่ ๖
โดย สำนักพิมพ์ทางอีศาน


“พ่อเฒ่ากับลูกเขย” เป็นเรื่องเล่าที่ผู้เขียนได้ยิน ได้ฟังมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก เป็นเรื่องเล่า ที่แฝงไว้ด้วย ปรัชญา แนวคิด คำสอน ในความเป็นจริงแล้ว “พ่อเฒ่า” ย่อมมีพลังอำนาจเหนือกว่า หรือเป็นต่อ “ลูกเขย” อยู่วันยังค่ำ
แต่เรื่องเล่า “พ่อเฒ่ากับลูกเขย” ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอด หรือนำเสนอ เป็นตัวอักษรผ่าน “ทางอีศาน” มาหลายเรื่อง แต่ละเรื่องมักจะเห็น “พ่อเฒ่า แพ้ทางลูกเขย” อยู่บ่อยครั้ง ก็เป็นแง่คิดที่ท่านผู้อ่าน ต้องตั้งคำถามว่า ทำไมเรื่องพ่อเฒ่ากับลูกเขย แต่ละตอนมักจบลงด้วย พ่อเฒ่าแพ้ทางลูกเขยอยู่ร่ำไป?

หนังสือ “พ่อเฒ่ากับลูกเขย” สำนวนแต่งใหม่เล่มนี้ เนื้อหายังรักษาปรัชญาชีวิตตามแบบขนบโบราณ แต่นำเสนอด้วยบุคลิกลีลาท่าทางเฉพาะตัวของ “ชัด การชนะ” ผู้ซึ่งเกิดมามีชีวิตและเชี่ยวชาญการพูดการเขียนเรื่องประเภทนี้ชนิด หาตัวจับได้ยากยิ่ง

สํานักพิมพ์ “ทางอีศาน” มั่นอกมั่นใจว่า ผู้อ่านต้องม่วนซื่นโฮแซวเช่นที่ แฟน ๆ ของ “ชัด การชนะ” ติดอกติดใจเมื่อครั้งติดตามอ่านเป็นตอน ๆ ใน นิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” มาแล้ว

โดยมิตรภาพ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com