Tag

ทางอีศาน74

เทพนม

ในพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน มีศิลปวัตถุไม้แกะสลักชิ้นไม่ใหญ่สะดุดตาเป็นรูป “เทพนม” สำหรับชาวไทยแล้วประติมากรรม,ปูนปั้น, ลายประดับตกแต่งอาคาร รูป “เทพพนม” นั้น ชาวไทยพบเห็นอยู่ทั่วไปแทบจะทุกหนทุกแห่ง จากศาลพระภูมิในบ้าน, วัด, ราชวัง ฯลฯ

ทางอีศาน : “สิลิพอน-เพ็ดดาวอน” นักล่าฝัน…ไร้พรมแดน

คนไทยรู้จัก “สิลิพอน” มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เมื่อเธอ Cover เพลง “แก้วรอพี่” ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ เผยแพร่ทางช่องยูทูป Una studio จนมียอดวิวทะลุหลักล้าน แถมสื่อโซเชียลไทยยังหยิบมาเล่นข่าวกันครึกโครม นอกจากนี้ สิลิพอนยัง Cover เพลงดัง ๆ ของลาวอีกหลายสิบเพลง

รอยพระพุทธบาทในตำนานอุรังคธาตุ

ปาทลักษณะนิทาน หรือเรื่องราวของการประทับรอยพระพุทธบาทในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง เป็นสาระสำคัญหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในตำนานอุรังคธาตุ ดังนั้น แนวคิดเรื่องรอยพระพุทธบาท จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการแต่งตำนานอุรังคธาตุ

มัณฑเลย์… ส ะ พ า น ข้ า ม ก า ล เ ว ล า ตอนที่ ๑

แทบทุกครั้งที่หน้าประวัติศาสตร์ไทยมักจบลงที่การเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า อย่างไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ครั้งนี้คือการได้มาไกลกว่าเดิมตามเส้นทางสองขาของเชลยศึก...ดิฉันได้มามัณฑเลย์สองครั้ง สิ่งที่น่าประทับใจของสถานที่นี้คือ วัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าในวิถีชีวิต...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com