กาพย์ไขผญา: เงิน-ทอง

ทางอีศาน ฉบับที่๑๔ ปีที่๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
คอลัมน์: คำผญา ปรัชญากวี
Column: Poetic Wise Words
ผู้เขียน: ยงค์ ยโสธร

 

๏ ใจหนอใจมนุษย์
พื้นเดิมอาจมืดดำ
ธรรมดาก็ดูดี
มีญาติมีมิตรสหาย
ถึงคราวร่วมทุนค้า
ธาตุแท้ก็แปรผัน
เห็นเงินเทินทับทุน
เห็นทองหน้าหมองคล้ำ
ความโลภเหมือนโจรร้าย
มันปล้นมันข่มเหง
 จะสูงสุดเมื่อมีธรรม
โดยสันดานอันดิบดาย
ไม่เห็นมีที่อันตราย
เกิดเจ็บตายเสมอกัน
หากำไรมาแบ่งปัน
พลันเห็นเงินเกินทองคำ
ก็หัวหมุนหน้ามืดดำ
คิดฉวยคว้าเข้าตัวเอง
ในเรือนกายอันเส็งเคร็ง
จนหัวใจไร้ชีวิต


หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com