ฅ.ฅนวัฒนธรรม
ล้วนจดจำจารตำนาน
สำนึกในเนื้องาน
มุ่งสร้างสานคุณความดี     

    สามัคคีเพื่อชีวิต
ขีดลิขิตในวิถี
รื่นรมย์ทุกชีวี
บ้านเมืองมีพัฒนาการ

    ผู้คนเปี่ยมสุขสม
ทั้งสังคมล้วนศุขศานติ์
ศิลปะดนตรีกานต์
นี่คืองานฅนวัฒนธรรม.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com