’ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต‘

นิตยสาร “ทางอีศาน”
ฉบับที่ ๑๔๖ ปีที่ ๑๓ ประจำเดือมิถุนายน ๒๕๖๗
ภาพประดับปก : เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ
เรื่องเด่นภายในเล่ม อาทิ
0 อักษรธรรมอีสาน มรดกวัฒนธรรมทางภาษา | สัจภูมิ ละออ
0 เบื้องหลังหนังสือเปลี่ยนโลก | “เสรี พพ”
0 ประวัติศาสตร์ร้อยเอ็ด จากบันทึกนักสำรวจโลก | ปริญ รสจันทร์
0 หมามอบข้าวและความอุดมสมบูรณ์ให้คน | มาณู ดีอุดม
0 ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีศาน | สถิตย์ ภาคมฤค
0 ร่มในฮูปแต้ม | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม
0 ชวนท่าน ๆ อ่านเรื่องแต่ง | กำพล นิรวรรณ
0 พบอักษรกลอนกานท์ โดย ชาตรี เสงี่ยมวงศ์, สานิตย์ สีนาค, ไพฑูรย์ ธัญญา, เธียรชัย อิศรเดช, นิตา มาศิริ, องอาจ สิงห์สุวรรณ

ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท
สมัครสมาชิก ครึ่งปี ๙๐๐ บาท
สมาชิกรายปี ๑,๕๐๐ บาท (จากราคาเต็ม ๑,๘๐๐ บาท)
ตลอดชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท (ได้รับหนังสือย้อนหลัง)


ขอขอบคุณที่ร่วมสร้าง “ทางอีศาน” เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเพื่อประคับประคองงานหนังสือให้ยืนหยัดอยู่ได้
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com