“ทางอีศาน” ได้รับการเสนอและผ่านการพิจารณาคัดเลือก สู่โครงงาน “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

“ทางอีศาน” ได้รับการเสนอและผ่านการพิจารณาคัดเลือก

สู่โครงงาน “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
จัดโดย กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงงานฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อด้วยการกำกับดูแลสื่อในเชิงบวก กระตุ้นสื่อให้มีความภาคภูมิใจ สร้างแรงจูงใจให้รัฐส่งเสริมสื่อที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ขั้นตอนดำเนินของกองทุนฯ

ขั้นที่ 1 ~ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 24 แห่ง ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และด้านการสื่อสาร ในการกำหนดกรอบแนวคิดคัดเลือกและประเมิน โดยได้พิจารณาคัดเลือกผลงานในขั้นแรก 8 ประเภทสื่อ 683 ผลงาน (สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ สื่อท้องถิ่น นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) ให้เหลือ 97 ผลงาน

ขั้นที่ 2 ~ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พิจารณาคัดเลือกผลงานจาก 97 ผลงาน เหลือ 39 ผลงาน

ขั้นที่ 3 ~ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พิจารณาสกัดผลงานสื่อที่มีความโดดเด่นจาก 39 ผลงาน เหลือ 13 ผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกณฑ์การพิจารณา

ด้านเนื้อหา ความปลอดภัย – ไม่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม ความสร้างสรรค์ – ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

ด้านกระบวนการผลิต สามารถเข้าถึงประชาชนผู้บริโภคสื่อได้อย่างมีนวัตกรรม และโดยมีส่วนร่วม เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง สมดุล สมบูรณ์และทันสมัย

นิตยสารรายเดือน”ทางอีศาน” ของเรา ได้รับการเสนอและพิจารณาในประเภทสื่อท้องถิ่น เป็น 1 ใน 97 ผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาขั้นที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

อนึ่ง นิตยสารรายเดือน”ทางอีศาน” เคยได้รับรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยอดนิยม โดยการพิจารณาของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นี้มาแล้วเมื่อ พ.ศ. 2561

เราร่วมกันติดตามการดำเนินการในขั้นที่ 2 และ 3 ของกองทุนฯต่อไป

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com