ไปผูกเสี่ยวเที่ยวอีสาน

0

ไปผูก “เสี่ยว” เที่ยวอีสาน

ไปผูก “เสี่ยว” เที่ยวอีสาน
บทบรรณาธิการ Editorials
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๐
ปีที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ฉบับ: บัวขาว บัญชาเมฆ


editorials

ภายหลังออกพรรษา ท้องฟ้าเปิดโล่ง ลมหนาวพัดพาความเย็นฉํ่าแผ่กระจายไปทั่วทุกหนแห่ง เสร็จสิ้นงานนา ข้าวเต็มยุ้ง ปลาแดกเต็มไหผู้คนเบิกบานได้ทำบุญทำทาน ดูหนังฟังหมอลำ

คนจำนวนไม่น้อยจากภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ มักตั้งคำถามว่า ถ้าไปเที่ยวอีสานจะไปดูอะไร มีอะไรให้จับจ่ายซื้อหา

ในขณะไปภาคเหนือได้เห็นวัดวาเหลืองอร่ามเลื่อมพราย อาคารบ้านเรือนมีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว ได้ไต่ภูเขาขึ้นไปรับลมหนาว ชมทุ่งดอกไม้สวยสะพรั่งสุดสายตา ไปภาคใต้ก็ได้เที่ยวเกาะ ชมนํ้าทะเลสีมรกต รับประทานกุ้งหอยปูปลาหมึกสด ๆ

ภาคอีสานมีประชากร ๑ ใน ๓ ของประเทศ มีพื้นที่กว้างใหญ่ ๑ ใน ๓ จากจำนวน ๓๑๙ ล้านกว่าไร่ เป็นแหล่งวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสืบย้อนไปได้หลายพันปี และยังมีแอ่งวัฒนธรรมเฉพาะตน คือ แอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร มีชาติพันธุ์วรรณาหลากหลายเผ่า มีการแต่งกาย มีภาษา มีนิทานตำนาน มีวิถีชีวิตการกินอยู่ ที่สำคัญ อีสานมีฮีตคอง มีธรรมนูญชีวิตของตนเอง

เมื่อคนอีสานลึกซึ้งประวัติศาสตร์ตน ศึกษาภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สร้างสมแบบวิถีชีวิตสืบทอดมา และร่วมกันพัฒนาต่อยอด ดอกผลที่ผลิบานจากพื้นฐานชีวิตจริงในทุก ๆ ด้าน ก็จะทำให้แผ่นดินอีสานงดงาม เป็นที่หมายปองใฝ่ฝันเห็นจากผู้คนทั้งประเทศและทั่วโลก

โดยเฉพาะความคิดความเชื่อเรื่องบาปบุญความกตัญญูรู้คุณ ความนอบน้อมถ่อมตน อดทน ขยัน มีนํ้าใจ ให้อภัย รักหมู่คณะ สนุกสนานรื่นเริงที่บ่มฝังในตัวตนคนอีสาน ทำอย่างไรให้ธาตุลักษณะเหล่านี้ได้แสดงออกและดำรงอยู่เป็นบุคลิกภาพโดยทั่วไป และเป็นแก่นธาตุแท้ของคนอีสาน

เมื่อบ้านเมืองผู้คนเป็นเช่นดั่งนี้แล้ว ต่อไปใครเล่าจะไม่ปรารถนามาเที่ยวอีสาน ใครไม่ต้องการผูก “เสี่ยว” มาปั้นข้าวเหนียวจํ้าแจ่วปลาแดก

ในช่วง ๒๐ ปีมานี้ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เป้าหมายเพื่อสุขภาวะพลเมือง โดยเน้นเพื่อการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและกระจายรายได้ จึงหยิบจับผลักดันกิจกรรมพิธีการของชาวบ้านชาวเมืองมาเสริมแต่งให้เป็นแบบแผนทางการขึ้นแล้วประกาศป่าวร้อง ซึ่งก็มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องถกเถียงเพื่อพัฒนาต่อไป

ทั้งหมดนั้นต้องให้เจ้าของแผ่นดิน รู้จักและรักแผ่นดินถิ่นฐานตนเอง ต้องให้ประโยชน์โภคผลที่เกิดขึ้นตกอยู่ท้องถิ่น และต้องทำให้การสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมประเพณีได้ย้อนกลับไปปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้สุขสงบร่มเย็น

น้อมจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com