งามวิว ​​ทิวทัศน์ฟ้า ผาหลั่นเลียนกัน

เป็นถ้าน ​พะลานหิน ฮ่อมไพรพนอมไม้

พฤกษ์ภู ​​ดูสล้าง ลมพายใบพ่าง

สะหวาง ​​งามหว่างใต้ ไกลก้ำต่ำขแมร์

เหิบหิน ​สูงบ่อนนี้ มีซื่อมออี่แดง

เป็นผาซัน ​​ซมวิว ฝ่ายไทยทางพี้

ปราสาท ​​พระวิหารใกล้ ซายแดนดงด่าน

คนนิยม ​​ เที่ยวท้าง ทางเบื้องบ่อนงาม นี้แล้ว

นามซื่อ ผาผ่านเว้า ขานต่อนานมา

พ.ศ. ศูนย์สี่มี (๒๕๐๔) รถยนต์มาข้วม

น่าอิดู ครูแดงได้ เสียซีวีสู่-

ปรโลก ปรากฏให้ คนฮู้ฮ่างเห็น

จึงเป็น นามซื่อเอิ้น ผาว่ามออี่แดง

อยู่หว่าง ทางเทียวเขา พระวิหารหินสร้าง

เสียดาย ดินแดนสู้ ศาลสากลสั่ง

ไทยขแมร์ แผลบ่มซ้อน ซอนเซื้อใส่ใจ มาแล้ว…

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com