ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ “ศิลปินลูกอีสานผู้เรียบง่าย และรักธรรมชาติ”

0

ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ “ศิลปินลูกอีสานผู้เรียบง่าย และรักธรรมชาติ”

เกิด 27 กุมภาพันธ์ 2508 จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

อาชีพปัจจุบัน รับราชการครู สถานที่ทำงานโรงเรียนคอนสวรรค์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา ประสบการณ์สร้างงานศิลปกรรม 10 – 20 ปี

ประวัติการแสดงงาน (อดีต – ปัจจุบัน)
  1. ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
  2. ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ครั้งที่ 6 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน)
  3. ร่วมแสดงงานภาพวาดเหมือนจริงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ ระดับประชาชนทั่วไป“กล้วยไม้ไทย ในความเป็นไทย ครั้งที่ 3” อุทยานกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. ร่วมแสดงนิทรรศการ “ประเทศไทยสวยงาม” ระดับประชาชนทั่วไป บริษัท นานมี จำกัด
  5. ร่วมแสดงงานกลุ่มนา ครั้งที่ 2, 3
  6. ร่วมแสดงงานกลุ่มข้าวใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7. ร่วมแสดงงานการประกวดภาพจิตรกรรมหัวข้อ “การศึกษาไทย” สำนักงานเลขาธิการการศึกษา พ.ศ. 2553
  8. ร่วมแสดงงานภาพวาดเหมือนจริงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ ระดับประชาชนทั่วไป “กล้วยไม้ไทย ในความเป็นไทย ครั้งที่ 8” อุทยานกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับ

2552 ครูดีเด่นคุรุสภา สาขาครูศิลปะดีเด่น

2551 ครูผู้สอนดีเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาการสร้างนวัตกรรมสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2550 ชนะเลิศการวาดภาพ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2549 ครูดีเด่น กลุ่มสาระวิชาศิลปะสาขาทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

2547 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาศิลปะ ระดับคุณภาพ ดีเด่น

2544 – 45 ชนะเลิศการประกวดวาดภาพทุ่งดอกกระเจียว ประเภทประชาชนทั่วไปเนื่องในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี 2544 และปี 2545

แนวคิด

ความรัก ความอบอุ่น การดำเนินชีวิตความรับผิดชอบในหน้าที่ของเด็กอีสานที่แฝงไว้ด้วยคุณธรรม ระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเอาตัวรอดในแต่ละวันจากรุ่นสู่รุ่นจากพ่อสู่ลูก วิถีชีวิตที่ดีงาม เรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันนั้นหาได้ยากเต็มที เพราะถูกแทรกแซงด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ เด็กอีสานในทุกวันนี้ถูกสอนด้วยโทรทัศน์ โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม การละเล่น คำสอนต่าง ๆ นับวันจะถูกเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของลูกชาวนาคนอีสาน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com