# ร่วมบุญสร้างหนังสือ

บอกบุญสร้างหนังสือสื่อเพื่อนมิตร

มอบอุทิศแด่สังคมอุดมผล

บารมีจากปัญญาบันดาลดล

สร้างสรรค์สู่สากลสดุดี

**

มหากาพย์ชนชาติไท ~

“เต้าตามไต เต้าทางไท” ใฝ่วิถี

สืบสาวลึกรากเหง้าทบเท่าทวี

เสริมศักดิ์ศรีมนุษย์รุดหน้าไป

**

สามเล่มชุดสวยงามสมคุณค่า

ศาสตร์วิชาหลายแขนงแจกแจงให้

คิดวิเคราะห์ถอดรื้อระบือไกล

เสนอใหม่ โดย ชายชื้น – ชลธิรา.

———————————

แบบปก : ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์

Related Posts

มหากาพย์เต้าทางไท
เปิดตัวหนังสือ “มหากาพย์ชนชาติไทฯ”
กำหนดการงาน ~ “สู่ขวัญสุวรรณภูมิ” เสวนาวิชาการ เล่าขานเรื่องราวสุวรรณภูมิ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com