# สาส์นถึงเหมาเจ๋อตง
 
   ๐ เหมาเจ๋อตง
ท่านยังคงคำมั่นสัญญาไหม
ปฏิวัติสร้างอำนาจอธิปไตย
เพื่อมวลชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 
เพื่อพี่น้องคนยากไร้ได้สุขสม
ได้อุดมสมบูรณ์ทุกท้องถิ่น
เพื่อเจริญรุ่งเรืองเฟื่องธานินทร์
เพิ่มทรัพย์สินมากมายมีก่ายกอง
 
เพื่อศักดิ์ศรีมนุษยชาติ
แสงสันติผุดผาดผงาดสนอง
เพื่อความรักสามัคคีความปรองดอง
โลกทั้งผองดั่งทองผืนเดียวกัน
 
   ๐ เหมาเจ๋อตง
เสาแห่งธงสังคมนิยมไม่คงมั่น
แดงจากเลือดเผือดแห้งแล้งตีบตัน
อุดมการณ์แปรผันหมดสิ้นแล้ว
 
แม่น้ำโขงสายชีวิตจิตวิญญาณ
ลูกหลานท่านปล้นฆ่าจากต้นแถว
เมียนมาร์ลาวไทยเวียดกัมพูชาทุกท่าแนว
ล้วนต้องจอดไม่ได้แจวมาเนิ่นนาน
 
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
คนน้ำโขงปวดร้าวยากสมาน
จึงส่งสาส์นโปรดด้วยช่วยคัดคาน
โดยเคารพท่านประธานเหมาเจ๋อตง.

*จีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเขื่อนแรกเมื่อ พ.ศ. 2536 ถึงวันนี้สร้างแล้ว 11 เขื่อน และจีนมีโครงการจะสร้างเพิ่มขึ้นอีก 13 เขื่อน โดยถือเป็นเอกสิทธิ์ในเขตอธิปไตยของตน และไม่เคยฟังเสียงคัดค้านจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านผู้ได้รับภัยพิบัติที่จีนก่ออย่างรุนแรงแต่อย่างใด.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com