~~“เต้าตามไต เต้าทางไท เต้าไปอีสานใต้”~~

 
4 มิถุนายน 2567 ประชุมหารือการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม
~~“เต้าตามไต เต้าทางไท เต้าไปอีสานใต้”~~
สำนักพิมพ์ทางอีศาน ไปประชุมหารือการจัดกิจกรรมลานวัฒธรรม
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ร่วมหารือ ได้แก่
ผศ.ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ชาตรี เกษโพนทอง
ประธานหลักสูตรสังคมศึกษามหาบัณฑิต, ผศ.ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ,
ดร.ธงไชย แสวงสุข ตัวแทนจากหลักสูตรสังคมศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com