เรียนผู้อ่าน นิตยสาร “ทางอีศาน” ทุกท่าน

เรียนผู้อ่าน นิตยสาร “ทางอีศาน” ทุกท่าน

เนื่องจากรายงานเรื่อง “Muki Story House: บ้านพำนักของนักอ่านนิทาน” โดย นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร ทางอีศาน ปีที่ ๑๑ ฉบับ ๑๓๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อมูลในบทความเกี่ยวกับ Dr.Anne Goulding หน้า ๑๐๕ ระบุประเทศที่มาของ Dr.Anne ว่ามาจาก “ออสเตรเลีย” ซึ่งไม่ถูกต้อง โดยประเทศที่ถูกต้องคือ “นิวซีแลนด์”

จึงเรียนชี้แจงเพื่อทราบ และขออภัยแหล่งข้อมูล รวมถึงผู้อ่านทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

~ บรรณาธิการ ~

Related Posts

ชีวิตใหม่ (จบบริบูรณ์) บทที่ ๑๕ พบครู
ชาติพันธุ์วรรณนา
นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 130
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com