Day

กุมภาพันธ์ 9, 2023

เรียนผู้อ่าน นิตยสาร “ทางอีศาน” ทุกท่าน

เนื่องจากรายงานเรื่อง “Muki Story House: บ้านพำนักของนักอ่านนิทาน” โดย นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร ทางอีศาน ปีที่ ๑๑ ฉบับ ๑๓๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ชีวิตใหม่ (จบบริบูรณ์) บทที่ ๑๕ พบครู

หลังจากทำใจยอมรับความจริง ยอมรับสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ภาพในอดีตที่เคยเป็นนายผู้หญิงของบ้านสั่งการทุกอย่าง ให้แม่ครัวดูแลเรื่องอาหารการกิน แม่บ้านทำความสะอาดปัดกวาด เช็ดถู คนสวนดูแลสวนในบ้าน อยากไปไหนทำอะไรมีคนรถพาไปทุกที่ วันนี้ไม่ใช่อย่างที่เคยมีเคยเป็น ฉันบอกตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปฉันจะทำทุกหน้าที่เต็มกําลังความสามารถ เลิกยึดติดกับอดีต อยู่กับความจริงตรงหน้า

บทที่ ๑๓ กลับบ้าน

สังคมเมืองหลวงที่บันดาร์ เสรี เบกาวัน บรูไน เป็นสังคมเล็ก ๆ มีประชากรเทียบเท่าจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ผู้คนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีต่อกัน หลังจากเสร็จสิ้นงานในหน้าที่แล้ว ฉันยังได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยทำงานการกุศลต่าง ๆ

บทที่ ๑๑ เพื่อนใหม่

ฉันเดินทางจากเบอร์ลินสู่บรูไน เป็นการเดินทางข้ามทวีปจากยุโรปสู่เอเชีย จากเคยอยู่ประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวเหน็บ ปีที่ฉันเดินทางไปเยอรมนี ช่วงฤดูหนาว (ธันวาคมกุมภาพันธ์) อุณหภูมิติดลบ - ๒๐ องศาเซลเซียส หิมะตกหนักในช่วงฤดูหนาว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com