แอ่งอารยธรรมแม่น้ำโขง

0

แอ่งอารยธรรมแม่น้ำโขง


สองลุ่มฝั่งแม่น้ำโขง และตลอดแนวแม่น้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบ อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติ มีกระทั่งไดโนเสาร์เที่ยวหากินไปมาตามหลืบร่องเทือกเขาเมื่อนับแสนล้านปีมาแล้ว

สองลุ่มฝั่งแม่น้ำโขง เป็นเรือนเกิดเรือนตายของกลุ่มชาติพันธุ์วรรณนาหลากหลาย ผู้คนได้หยัดยืนต่อสู้กับธรรมชาติและภัยมนุษย์มาด้วยความหฤโหดและหฤหรรษ์ ก้าวข้ามพัฒนามาตามห้วงแห่งความเปลี่ยนแปลง เกิดชุมชนบ้านเมือง เกิดรัฐเล็กรัฐน้อยและอาณาจักรต่าง ๆ

สองลุ่มฝั่งแม่น้ำโขง ได้ถูกขีดแบ่งเส้นรวมเข้าเป็นประเทศเขตคาม พื้นที่สำคัญส่วนหนึ่งถูกผนวกกับอาณาจักรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อเกิดสยามประเทศ ต่อมามีผู้นำใฝ่ในอำนาจนิยมเปลี่ยนนามว่า ไทย ศูนย์กลางอำนาจรฐั โบราณและรัฐชาติยุคใหม่ กดทับ สูบรีด และข่มขี่ภูมิภาคที่ห่างไกล ถึงวันนี้ อำนาจเผด็จการยังครอบงำเศรษฐกิจทุนนิยมยิ่งผูกขาดขยายตัวไปถึงหัวไร่ปลายนา พร้อม ๆ กับวัฒนธรรมที่แหลกเหลว ค่านิยมผิด ๆ สิ่งเสพติดมอมเมา ได้ลามระบาดไปทั่ว

สองลุ่มฝั่งแม่น้ำโขงจะฟื้นฟู รุ่งโรจน์ ขึ้นมาได้ดังอดีต ประเทศไทยจะเจริญรุดหน้าได้ ผู้คนต้องตระหนักรู้ในรากเหง้าเผ่าพันธุ์ตน ต้องติดอาวุธทางปัญญา นำพาตัวเองสู่โลกอนาคตอย่างรู้เท่าทัน

คนสองลุ่มฝั่งแม่น้ำโขง ลุ่มน้ำสายสำคัญสายหนึ่งของโลก ต้องสำแดงพลังแห่งอารยธรรมของตนขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ไปในวิถีแห่งความพอเพียง สงบ สันติ และเปี่ยมสุขด้วยฮีตคองประเพณีที่ดีงาม

 

 

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com