Day

กุมภาพันธ์ 20, 2013

มรดกผ้าอีสาน : เปียด้าย, หางเห็นและมะกวัก

เปีย, เปี๋ย เป็นอุปกรณ์สำหรับม้วนด้ายหรือไหมให้เป็นไจ โดยใช้มือข้างหนึ่งจับแกนเปียไว้ มืออีกข้างหนึ่งถือด้ายแล้วแกว่งด้ายไขว้กับแขน เปียอย่างเป็นระเบียบตามปริมาณที่ต้องการ แล้วปลดด้ายออกเพื่อจับเป็นไจหรือปอย...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com