Day

มิถุนายน 10, 2022

ฟ้าผ่าคนขวง

ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ “ทางอีศาน” ส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร่ ทุกเช้าต้องรีบออกไปทํางาน หนักเอาเบาสู้ตามประสาคนพื้นถิ่นที่ไม่ได้เรียนต่อชั้นสูง ถึงเวลากินข้าวก็มีลูกหลานนําสํารับกับข้าวไปส่ง แล้วร่วมวงกินกันแบบพอเพียง มีข้าวเหนียวเป็นพื้น ปลาแดกบอง ป่น แจ่ว กินกับผักพื้นบ้านตามท้องไร่ท้องนา ก็นับว่าเลิศรสวิเศษแล้ว

Pong Lang – หมาเก้าหาง

เก็บตกงานที่ กรุงเทพมหานคร ฝากเสียงดนตรีอีศานบรรเลง รำลึกถึงครูอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้วิชาดนตรีให้ผมด้วยคารวะ ครับผมวันไหว้ครู “วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com