Day

พฤษภาคม 1, 2023

รูปการจิตสำนึกของคนกำหนดสร้างจากองคาพยพของสังคมแวดล้อม

รูปการจิตสำนึกของคนกำหนดสร้างจากองคาพยพของสังคมแวดล้อม และด้วยรูปการจิตสำนึกนั่นเองที่ติดฝังคนคนนั้นให้ไปสร้างทำ กำหนดตัวตน ครอบครัวและชุมชนขึ้น
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com