Day

มิถุนายน 8, 2023

พระยืนพุทธมงคล มหาสารคาม รอยศรัทธาคุณค่าของตำนาน

พระพุทธรูปโบราณประดิษฐานวัดใด ถ้าวัดนั้นบริหารจัดการดี ย่อมเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชน เสมือนมีแม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้าวัด อย่างพระพุทธรูปยืนพุทธมงคล วัดพุทธมงคล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พระคู่บ...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com