Day

ตุลาคม 9, 2023

สาเกหวาน

บ่ายวันนี้ไปร่วมชมการบรรยายประกอบการแสดงเรื่อง “ถ้วยสาเกพระจักรพรรดิกับข้าพเจ้า” โดย อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่โรงละคอนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การจับชูถ้วย “สาเกR...
Read More

“มหากาพย์ชนชาติไทฯ” หนังสือ 3 เล่มชุด แห่งชีวิตการศึกษา – ค้นคว้า – วิจัย – รื้อสร้าง ของ อาจารย์ชลธิรา สัตยาวัฒนา และอาจารย์ชายชื้น คำแดงยอดไตย

“ข้าวยิ่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย ยิ่งงอรวงโน้มต่ำลง” ‘ทางไท…วิถีไท’ เป็นวิถีธรรมชาติ การซึมซับเข้าถึงธรรมชาติอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ‘บรรพชนชาวไท&#...
Read More
Sticky Post

ทางอีศาน ฉบับที่ 138

นิตยสาร “ทางอีศาน”ฉบับที่ ๑๓๗ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖เรื่องเด่นในฉบับรำลึก "๕๐ ปี ๑๔ ตุลา ๑๖" กับความเปลี่ยนแปลงในภาคอีสาน- ๕๐ ปี ๑๔ ตุลาฯ ฐานะและบทบาทของบทเพลงคนกับควาย : ประเมินในวาระครบ กึ่...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com