พลังชีวิต

คนเราเกิดที่ไหนก็เข้าใจชีวิต เข้าใจโลกและจักรวาลได้ในทางคู่ขนาน คนเราเกิดที่ไหนก็อธิบายชีวิต อธิบายโลกและจักรวาลได้

จากปลายเดือนที่แล้ว ผิวโลกในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา ได้เคลื่อนเข้าสู่ฤดูฝนโดยสมบูรณ์ ในช่วงผลัดจากฤดูแล้งสู่ฝน ฝนสู่หนาวแล้วหนาววกเข้าแล้ง ทำให้คนซึ่งอยู่กับธรรมชาติได้เรียนรู้ มีชีวิตอยู่ สามารถสืบขยายพงศ์เผ่า และสร้างบ้านแปงเมืองมาได้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัญญาณชีพของเราทำงานตามลำดับคือ อากาศ น้ำ เกลือ แป้ง โปรตีนจากพืชผักและเนื้อสัตว์ แล้วคนยังนำวัสดุและวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างปัจจัยสี่สำหรับดำรงชีวิต

ความเป็นสัตว์สังคมทำให้คนอยู่กันเป็นกลุ่มชน รู้จักสร้างฮีตคอง ธรรมนูญ เพื่อความเป็นระบบระเบียบ ความสมานสามัคคีของหมู่คณะ มีหลักศาสนาให้ศรัทธายึดมั่นและนำทางขณะมีลมหายใจ กระทั่งสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกหลังความตาย

กลองมโหระทึกที่ขุดพบมากในถิ่นที่อาศัยของชนชาติไท – ไต และตลอดแนวอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง รหัสสัญลักษณ์ที่สร้างสลักไว้ส่วนบนของกลอง ได้อธิบายถึงเรื่องฟ้าแถน คอคอดส่วนกลางอธิบายถึงโลกมนุษย์ ส่วนล่างนั้นได้เผยความเข้าใจถึงพิภพบาดาล ทั้งหมดนี้คือความลี้ลับแห่งจักรวาลที่บรรพชนได้ไขความเข้าใจของยุคสมัยไว้

โลกกำลังวิวัฒน์อย่างรวดเร็วด้วยความวิเศษของสัตว์มนุษย์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากทุกมุมโลกถูกถ่ายทอดให้ปรากฏต่อคลองจักษุของพวกเราทุกคน แล้วทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้จะมีเรื่องใดเล็ดลอดสายตาไปได้ ทุกเรื่องราวย่อมเป็นบทเรียน ให้การศึกษา ทำให้ได้เปรียบเทียบ และทบทวนคิดต่อถึงสังคมที่ดีงามกว่า

ถึงเวลาต้องลดเลิกการกดทับกันทางชนชั้น ทางชาติพันธุ์วรรณนา ถึงเวลาที่อภิสิทธิ์ชนคนส่วนน้อยต้องหยุดเหยียดเย้ย ดูหมิ่น เอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ สังคมไทยจะก้าวไกลได้ต้องรื้อโครงครอบอยุติธรรมที่สั่งสมมายาวนานและซับซ้อน เพื่อให้พลังชีวิตของผู้คนได้สำแดงออกซึ่งศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มกำลัง

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com