Category

นิตยสารล่าสุด

Sticky Post

ทางอีศาน ฉบับที่ 144

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ 144 ฉบับที่ ๑๔๔ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เรื่องเด่นในฉบับ๐ “เต้าตามไต เต้าทางไท” เต้าไกลถึงปักษ์ใต้ | ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา๐ นาฏลีลา โนรารู้รักแม่ | ดร.กณิศ ศรี...
Read More

ทางอีศาน ฉบับที่ 143

ฉบับที่ ๑๔๓ ปีที่ ๑๒ ประจำมีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องเด่นในเล่ม อาทิ 0 มวยไทยไม่ใช่แค่สินค้าวัฒนธรรม | “เสรี พพ” 0 ด้ำเสือ ด้ำไท ไทใหญ่ จากอดีตสู่ปัจจุบัน | ชลธิรา สัตยาวัฒนา 0 ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีศาน | สถิตย์ ภาคมฤค 0 ปราสาทยายเหงา เงาอดีตอารยธรรมเขมรโบราณ | สัจภูมิ ละออ 0 ปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีก ณ ห้องสมุดผีเสื้อ | นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 0 ศิลปินโย้ยเยือนบ้าน : ฮักบ้านเกิดละเบ๋อของ ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม | สมปอง ดวงไสว ภาพปกโดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม

ทางอีศาน ฉบับที่ 142

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๔๒ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาพปกโดย “น้ำฝน” 0 ภูมิปัญญาการสร้างเฮือนของชาวอีศาน| สถิตย์ ภาคมฤค 0 บ่อพันขัน : มรดกจากบรรพกาล| ปริญ รสจันทร์ 0 สังคมป่าในฮูปแต้ม | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 0 “หมู คาวา” นักแข่งรถวิบากในตำนาน | นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 0 นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง นักเขียน SEE-LIKE คนหนึ่ง | รติรัตน์ รถทอง 0 “น้ำฝน” ชีวิตและผลงานของยุวศิลปิน | สมปอง ดวงไสว

ทางอีศาน ฉบับที่ 140

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับ “ซอฟต์พาวเวอร์” ~ ส่งท้ายปี ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑๔๐ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่องเด่นในฉบับ ๐ พลังนิ่ม : พลังทางวัฒนธรรม | ปรีดา ข้าวบ่อ ๐ ปรากฏการณ์สัปเหร่อ : ซอฟต์พาวเวอร์แบบเว่อร์ | “เสรี พพ” ๐ มหกรรมอ่านบทกวีอีสาน – ลาว นี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ | สุมาลี สุวรรณกร ๐ ขึ้นปีใหม่ : วาทกรรมสร้างบุญของคนอีสาน | สถิตย์ ภาคมฤค ๐ วาระเฉลิมฉลอง | ปริญ รสจันทร์ ๐ วันสิ้นโลก | ชเล วุทธานันท์. . . ภาพปก : วิเชษฐ จันทร์นิยม

ทางอีศาน ฉบับที่ 139

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๓๙ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ภาพปก : "อู๊ด อัมพวา" เรื่องเด่นในฉบับ - ๐ "มายาคติ ไตลื้อ เชียงรุ้ง สิบสองพันนา" | ชลธิรา สัตยาวัฒนา ๐ ฉาน อัสสัม มาจากสยามจริงหรือ? หรือว่าคนละเรื่องเดียวกัน | พลเอง ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ๐ ประวัติศาสตร์ร้อยเอ็ด : การหวนคืนของผู้สืบทอด | ปริญ รสจันทร์ ๐ "ความเชื่อ" กับการจัดการวัฒนธรรมชาวอีศาน | สถิตย์ ภาคมฤค ๐ มหาสารคาม DNA ~ ๑๔ จุดเช็คอินสู่เมืองแห่งการเรียนรู้โลก | สุมาลี สุวรรณกร ๐ "อีสาน" หนึ่งแรงบันดาลใจเรื่องสั้นเรื่องแรกของสุวัฒน์ วรดิลก | สมปอง ดวงไสว
Sticky Post

ทางอีศาน ฉบับที่ 138

นิตยสาร “ทางอีศาน”ฉบับที่ ๑๓๗ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖เรื่องเด่นในฉบับรำลึก "๕๐ ปี ๑๔ ตุลา ๑๖" กับความเปลี่ยนแปลงในภาคอีสาน- ๕๐ ปี ๑๔ ตุลาฯ ฐานะและบทบาทของบทเพลงคนกับควาย : ประเมินในวาระครบ กึ่...
Read More
Sticky Post

ทางอีศาน ฉบับที่ 137

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๓๗ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เรื่องเด่นในฉบับ๐ ไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองพันนา ~ ชลธิรา สัตยาวัฒนา๐ บรูในแอ่งสกลนคร ~ สถิตย์ ภาคมฤค๐ การเมืองยุคใหม่มีหัวใจความเป็นมนุษย์...
Read More
Sticky Post

ทางอีศาน ฉบับที่ 136

เรื่องเด่นในฉบับ - ห้องสมุดรากฐานอารยธรรม "เสรี พพ" - การสังเคราะห์และต่อยอดทฤษฎีฯ : กรณีศึกษาบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฯ "ชลธิรา สัตยาวัฒนา" - ตำนานอุรังคธาตุ : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง "ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ" - พระอินทร์...ผู้ช่วยมืออาชีพ "นัทธ์หทัย วนาเฉลิม" - ครูช่างสมศักดิ์ มุตะโสภา ผู้อนุรักษ์ "ลายดอกรังฮอ" แห่งอีสานใต้ "นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์" - พฤกษ์ โตหมื่นไวย กับการปั้นพระพุทธรูปในต่างแดน "สมปอง ดวงไสว"

ทางอีศาน ฉบับที่ 135

นิตยสาร “ทางอีศาน”ฉบับที่ ๑๓๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องเด่นในฉบับ ร่วมศรัทธาสาธุในวาระ “คัมภีร์อุรังคธาตุ” หรือ “ตำนานพระธาตุพนม” ได้รับการประกาศรับรองจาก องค์การเพื่อการศึ...
Read More
Sticky Post

ทางอีศาน ฉบับที่ 134

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๓๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ - เรื่องเด่น โศกนาฏกรรม "นางโอ้เปียมกับสามลอ" ㆍ ชลธิรา สัตยาวัฒนา - เมืองร้อยเอ็ด ของขวัญจากกาลเวลา ㆍ ปริญ รสจันทร์ - เมืองลำพูนยุคสร้างบ้านแปลงเมือง · เพ็ญสภา สุคตะ - เสน่ห์ภาคสนามกับภาษาในการตั้งชื่อถิ่นฐาน · สถิตย์ ภาคมฤค - จากแม่น้ำโขงสู่สุโขทัย พิษณุโลก และนครไทย ㆍ ดุษฎี ปัญญา - พระธาตุศรีสองรัก สร้อยสัมพันธ์ไทย - ลาว ㆍ สัจภูมิ ละออ - ภาพปก : กุศล คงสวัสดิ์
Sticky Post

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 133

นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๓๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาพปก : รัตน ไวยะราบุตร เรื่องเด่นในฉบับ ๐ ว่าด้วยเรื่องเมืองร้อยเอ็ด : สุจิตต์ วงษ์เทศ ๐ ราชบุรีศรีสาเกตุ : ประวัติศาสตร์ร้อยเอ็ด : ปริญ...
Read More

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 130

“๘๐ ปี ปราชญ์ศิลปินอีสานฯ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์” นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๓๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาพปก : ศุภวัตร ทองละมุลเรื่องเด่นในฉบับ
1 2 3 5
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com