Category

นิตยสารล่าสุด

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 112

นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค” ภาพปก: สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 110

สำนึกในความงดงามของบรรพชน นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค”

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 109

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๐๙ ปีที่ ๑๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค” ..ภาพปก: เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร. เรื่องเด่นในฉบับ • “หนูไฟ เป่าหน” นักเดินทางผู้ยิ่งยง คงนาม...
Read More

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 105

ภาพปก: สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย เรื่องเด่นในฉบับ • ปลดปล่อยจากอำนาจที่ครอบงำ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ • นา…มีโพน สมพงษ์ สุริโย• ลาลาน สุมินทร์ นารถเหนือ• “เจรียงจาเป็ย” วัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง ธันยพงศ์ ส...
Read More

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 104

ภาพปก: จิรา ชุมศรี . เรื่องเด่นในฉบับ • เรียนรู้จากสถานการณ์ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ • เพลงลูกทุ่งอีศานสะท้านโลก สุรินทร์ ภาคศิริ • ผ้าห่มและลมหนาว สหภพ ปานทอง • 'หลามไก่ดำ' เมนูอบอุ่นเมื่อกรุ่นกลิ่นลมหนาว "หลานเหลียน" • กวีส่งท้ายปี ๒๕๖๓ : ชาตรี เสงี่ยมวงศ์, "เพลงแพรวา", นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง, ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี, "สายปินโต", "สายเสี่ยว", "สายบุญ", และพูทร เอ้กันหา พร้อมทั้งมีผญา นวนิยาย บทกวี การ์ตูน ภาพวาด พ่อเฒ่ากับลูกเขย สาระบันเทิงเข้มข้น ครบครัน

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 103

• ปฏิรูปประเทศด้วยวัฒนธรรม | ทองแถม นาถจำนง • X-Man แดนอีศาน ข้าว... ไม่ได้อยู่ในร้าน | สมพงษ์ สุริโย • "เขากระโดง" ซากปราสาทเก่าและปล่องภูเขาไฟ | สัจภูมิ ละออ • อารยธรรมทวารวดีเคลื่อนสู่ดินแดนภาคเหนือ ผ่านกระบวนเสด็จทางชลมารคของพระนางจามเทวี | ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ • นิทานเรื่องนางตันตรัย หรือปัญจะตันตระ | ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 102

เรื่องเด่นในฉบับ • อยู่อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดย เสรี พงศ์พิศ • เปิดคอลัมน์ใหม่ "สืบฮอย เฒ่าเก่า" โดย สุมินทร์ นารถเหนือ • ไหหินโบราณวัดโพธิ์ศรี รอยอดีตที่ฝังอยู่ใต้ดิน โดย สัจภูมิ ละออ • 'อ่อมน้องวัว' อาหาร สายใย และกลิ่นอายวิถีอีสาน โดย "หลานเหลียน" • ฟ้อน เปรมพันธุ์ : รังสรรค์บ้านกะเหรี่ยงในมหาวิทยาลัย โดย สมปอง ดวงไสว

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 101

เรื่องเด่นในฉบับ • เริ่มแล้ว “ล้านนาคดีศึกษา” โดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ• ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมบ้านเกิด โดย ประวี ศรีนอก• “อ๋อปลา” เมนูบ้านนาในฤดูข้าวเขียว โดย “หลานเหลียน”• เพลินพิศ “ป่าดงนาบัว” ณ “บั...
Read More

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 100

เรื่องเด่นในฉบับ • ดินแดนหริภุญไชยยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสุวรรณภูมิ โดย  ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ • ประวัติศาสตร์ไท (ใหญ่) ที่หายไปจากความทรงจำของไท (สยาม) โดย ดุษฎี ปัญญา • กลอนลำคอนสะหวัน ของหมอลำบุญตอ...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com