Category

นิตยสารล่าสุด

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 84

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค" เรื่องเด่นในฉบับ - พราหมณ์ พุทธ ผี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ - ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และ ข้าวสาลี โดย สันติ เศวตวิมล - นัดพบ ผศ.ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์ พ่อครูดนตรีพื้นบ้านและดนตรีโลก - ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมบ้านกนกพงศ์ โดย ประวี ศรีนอก - ลมหายใจแห่งอดีตที่ “นราธิวาส - เบตง” โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ภาพปก : วรวิทย์ แก้วศรีนวม

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 83

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 83 นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๓ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค” เรื่องเด่นในฉบับ วิญญาณการเมืองอีสาน โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ความล่องคง ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท โดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา และชายชื้น คำแดงยอดไตย หลวงพ่อคูณ เทพเจ้าด่านขุนทด ในความทรงจำ โดย สมปอง ดวงไสว พิธีบรมราชาภิเษกในตำนานอุรังคธาตุ โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ เฮาอยู่ยะลา ผ้าป่าทางอีศาน โดย สฤษดิ์ ผาอาจ สิ้นสุดการเดินทาง “อุรังคธาตุ – นิทานพเนจร” โดย นัทธ์หทัย วนาเฉลิม

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 1

ฉบับแฮกหมาน ฉบับที่๑ ปีที่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื้อหา: โครงการจัดทำนิตยสาร ?ทางอีศาน?, จากหัวใจผู้ร่วมก่อตั้งโครงการฯ, ไหว้ครู / อีศาน ! / สุนทรกถา, จดหมาย, ผู้เขียนในฉบับนี้, เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอี...
Read More

นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 77

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๗ปีที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาคลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต เรื่องเด่น :– เรื่องจากปก ๑๐๐ ปีชาตกาล “นายผี” – อัศนี ...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com