หมวดหมู่

บทกวี

ผลงานของซาตานโรงงานผลิตเม็ดเงิน

ท่ามกลางความเวิ้งว้างของทุ่งนาเกลือร้าง กลางไอเค็ม มีโรงงานเก่าขนาดใหญ่ใช้ทำน้ำปลา และปลาเค็มกระป๋อง. ความโลภในทรัพย์สินได้ กลืนกินความเป็นคน, ไร้เมตตาธรรมมีความโหดร้ายผิดมนุษย์.

การอ่านหนังสือพาโลกซุ่มเย็น

ม หัศจรรย์อ่านให้ คุณค่าวรรณศิลป์ ห ฤทัยหรรษา ม่วนมวลอักษรฟ้อน กรรม ดีพาเพียรฮู้ ปัญญาญาณซอด หนัง เนื้อในมนุษย์ล้วน เลิงล้ำศาสตรศิลป์ สือ ลายคำสืบค้น บันทึกบันเทิง

เพลงแผ่นดิน

จากโกร่ง เกราะ เคาะไม้นัดหมายเสียง สื่อสำเนียงเสียงแผ่นดินจากถิ่นเถื่อน คือดนตรีชีวิตอยู่ชิดเรือน ผ่านปีเดือนเลื่อนระดับเป็นกรับกลึง

คนดอกคูน

ดอกคูนแย้มระย้าบานอีสานถิ่น เหลืองโพลนทั่วธาณินสิ้นฟ้าใส บ้างโรยร่วงรอรับคนจากไท จากเหนือใต้กลับบ้านสงกรานต์นี้
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com