Category

บทกวี

น้อมรำลึก พี่ชายและสหายอีกคนหนึ่ง – พี่มงคล สนิทบุรุษ

คือ มิตร - คือสหายของ, เพื่อน - น้อง - พี่ คือ อีกหนึ่ง คนดีแห่งยุคสมัย คือ 'คนจริง' ใจถึง อีกหนึ่งใจ คือ อีกหนึ่ง ลูกไทย - ที่ทรนง! ผ่านยุคผ่านสมัย - ผ่านไฟศึก ผ่านแผลเป็นจารึกระบุบ่ง เพื่อเพื่อนมิตรหมู่เหล่าร่วมเผ่าพงศ์ เพื่อชูธงเทิดค่า - ประชาชน..

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 51 )

บทกวี “อ อ ก แ น ว ห น้ า กั น”* ๐ เช้าหุงข้าวต้มปลากินกันอิ่มหน่ำ เริ่มลำนำจรยุทธ์ไปสุดฝัน ล้างอังโกเก็บซ่อนสัมภาระพลัน ไปเราไปไปสู่หมู่บ้านเฮา ชาวนาคือกระดูกสันหลัง ให้ชาติยั้งยืนยงคงโคตรเหง้า สุขสำราญหรือเบิกบานทุกลำเนา หม่นหมองเศร้าดูที่พลเมือง

ส่งมอบหนังสือแด่…ผู้อ่าน

“ภ า ร ต นิ ย า ย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา คือผลงานอาจารย์แห่งอาจารย์ ท่านสืบสาส์นส่งมอบยอดภาษา คือภารตวรรษวิทยา คือเรื่องคนความเป็นมาห้าพันปี

บทกวี | ใ จ แ ห่ ง นิ ย า ย ภ า ร ตะ

• สะท้อนเลือดเนื้อเชื้อชีวิต จิตวิญญาณอดีตกาลนานเนิ่น สำแดงจินตนาพาเพลิดเพลิน มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าใด • องค์พระพรหมทำหน้าที่พระผู้สร้าง พระศิวะทำลายล้างปางหวาดไหว พระวิษณุถนอมโลกเฝ้าห่วงใย “ตรีมูรติ”รวมไว้ในเอกองค์

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 50 )

# ดาวเทียม ครู บักหำและอี่หล่า 1) ดาวเทียม “การศึกษทางไกลผ่านดาวเทียม” เพื่อความเยี่ยมเทียมเท่าเราศึกษา ตลอดยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา ก่อประโยชน์แก่ประชาประการใด ย้อนอดีตคนในยุคอาจเคยเห็น เปิดโครงการฯโดดเด่นประเด็นไหน ภาพส่งมอบทอระทัดเครื่องรับไกล ตีฆ้องร้องป่าวไปทั้งอาณา แต่สารที่ส่งกะพร่องกะแพร่ง สัญญาณรับกะหร่องกะแหร่งนักหนา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเหลือระอา ปล่อยให้ห้อยติดข้างฝาหยากไย่คลุม

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 49 )

# ธัญทิพย์ จากพืชหญ้าผักป่าสัตว์อาศัย เพาะเมล็ดพันธุ์สืบใหม่ในวิถี ตามไร่นาทั่วโลกาบรรดามี หมื่นพันปีเลี้ยงชีวิตมนุษย์มา เป็นปัจจัยเติบใหญ่ให้ร่างกาย เป็นโอสถสู้โรคร้ายหลายสาขา เป็นชีวจิตชีววิทยา บำรุงคนวัฒนามาเนิ่นนาน

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 47 )

ธรรมดาธรรมชาติ • ฟ้ากับดินทั้งพืชสัตว์จัดอาศัย ธรรมชาติยิ่งใหญ่ให้ดอกผล ฤดูกาลเช้าหรือค่ำบันดาลดล โลกเวียนวนว่ายเวิ้งจักรวาล • เกิดกับดับคู่กันนั้นไฉน สุขกับทุกข์บังเกิดได้ทุกสถาน ทุกชีวิตดำรงด้วยภาระงาน อุปสรรคคือด่านคือรางวัล

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 45 )

# เ ปิ ง อี ศ า น พื้นที่ราบสูงใหญ่แผ่ไพศาล แนวลำธารล่องจากเขาลำเนาสูง เบญจพรรณนั่นป่าใหญ่ไม้ยางยูง สรรพสัตว์ทุกหมู่ฝูงเที่ยวหากิน แผ่นนภาสุดฟ้าสุดตาเห็น ดวงตะเว็นอีเกิ้งเนิ้งคู่ถิ่น มวลดารากะพริบตาสบหน้าดิน ลมพัดโบกนกโบยบินโผผินไป

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 43 )

๐ ท่ามเหตุการณ์โควิดไม่สงบ แดดก็เริงแรงรบราบอีสาน ประทับตาตำใจไว้เนานาน ร้อนโรคร้ายร้าวรานผลาญแผ่นดิน ๐ เลาะไล่ไต่ตะเข็บสามจังหวัด ‘บ้านไผ่’รัด’กุดรัง’ออกกาฬสินธุ์ ‘บ้านเลิงบัว’ ‘นาสีนวน’ ชวนยลยิน ‘กันทรวิชัย’ สิ้น ‘ศูนย์รวมใจ’

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 41 )

1. สองมือกุมกำกระชับ จิตน้อมคำนับ เคารพและสวัสดี แรกพบสบใจไมตรี เปรียบดั่งน้องพี่ สายเลือดจากกันนานไกล “ครูรอนโพนทอง”พี่ใหญ่ เผยตนเผยใจ กระตือรือร้นคนกันเอง “ครูปกรณ์บุดดาเพ็ง” ชื่อนี้ยำเยง ฉายา’ลุงโฮร้อยเอ็ด’ “คุณสมศักดิ์บุตรพรม”คนเด็ด โดยด่วนระเห็จ ก็ได้มารู้จักกัน
1 2 3 10
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com