Category

บทกวี

# ทางไต | ทางไท*

"เว้าแล้วต้องเฮ็ด เฮ็ดให้สุด ขุดให้ถึง ผิดถืกค่อยว่ากัน สิ่งใด๋ดียกยอขึ้น สิ่งใด๋บ่ดีแก้ไข ความผิดบ่แม่นความซั่ว ความซั่วคือ การบ่เปลี่ยนแปลง" [ผญาโบราณ]

# คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือ “มหากาพย์ชนชาติไท ~ เต้าตามไต เต้าทางไท” เล่ม ๓

                  รู้ ทั น อ น า ค ต                [ลายกลอนนำร่อง ๓]      สายแนนพันธุกรรม    กำหนดจำบ่ลืมลาเผ่าพันธุ์อดีตมา           จักสืบหน้าฤๅสาบสูญ     ค่าคนยังดำรง       จักยืนยงแลเพิ่มพูนอัตลั...
Read More

คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือ “มหากาพย์ชนชาติไท ~ เต้าตามไต เต้าทางไท” เล่ม ๒

เ ข้ า ใ จ ปั จ จุ บั น [ลายกลอนนำร่อง ๒]       ด่านเดินทางแดงถนนดำ      พัฒนานำ ยานยนต์รถไฟโดยสาร       ขี้ไต้ตะเกียงโบราณ         ไฟฟ้าผ่าผ่านสู่ยุคเทคโนโลยี      อนาล็อกเพิ่มแสงสี          ดิจิทัลท...
Read More

ไปเมืองแถน*

                ไปเมืองแถน*        ย้อนวันพรากรากเหง้าเผ่าพงษ์ใหญ่ ตามซอกหลืบตีนหิมาลัยแผ่ไพศาล ท่ามภูสูงหุบเขาลำเนาธาร จากเถื่อนถ้ำถึงถิ่นฐานที่ราบงาม        บรรพชนบ้านแตกสาแหรกขาด ภัยธรรมชาติโรคห่าน...
Read More

# ร่วมบุญสร้างหนังสือ

บอกบุญสร้างหนังสือสื่อเพื่อนมิตร มอบอุทิศแด่สังคมอุดมผล บารมีจากปัญญาบันดาลดล สร้างสรรค์สู่สากลสดุดี มหากาพย์ชนชาติไท ~ "เต้าตามไต เต้าทางไท" ใฝ่วิถี สืบสาวลึกรากเหง้าทบเท่าทวี เสริมศักดิ์ศรีมนุษย์รุดหน้าไป

กลับบ้านเฮา

          ๐ กินข้าวปลาอาหารกันอิ่มหน่ำ     เริ่มลำนำเดินทางสู่ฝั่งฝันล้างถ้วยชามเก็บสัมภาระพลัน                 ไปเฮาไปหมู่กันกลับบ้านเฮาคนไฮ่นาคือกระดูกสันหลัง                   ให้ชาติยั้งยืนยงคงโคต...
Read More

~ โ อ ม ~

      ~ โ อ ม ~ อะ | องค์พระศิวะผู้สร้างสรรค์อุ  | พระวิษณุผู้มุ่งมั่นการรักษามะ | พระพรหมทำลายทั้งโลกาโอม| รวมสามมหามวลเทพไท้อะ | องค์อรหันต์ผู้น้อมนำอุ  | อุตตมธรรมทรงมอบให้มะ | มหาสงฆ์สามัคคีชัยโอม...
Read More

# ธัญทิพย์

     จากพืชหญ้าผักป่าสัตว์อาศัย      เพาะเมล็ดพันธุ์สืบใหม่ในวิถี ตามไร่นาทั่วโลกาบรรดามี             หมื่นพันปีเลี้ยงชีวิตมนุษย์มา     เป็นปัจจัยเติบใหญ่ให้ร่างกาย     เป็นโอสถสู้โรคร้ายหลายสาขา เป็น...
Read More

ยาย | หลาน | หลวงปู่มั่น

๐ มอบหนังสือ”ทางอีศาน”ให้คุณยายผ่านหลานน้อยหญิงชายไร้เดียงสาบอกยายว่า”ปกปู่มั่นพลังศรัทธาทั่วโลกาสาธุสดุดี” ๐ ยายได้ยินชื่อหลวงปู่ร้องบอกหลาน“เอ็งต้องก้มกราบกรานกันเดี๋ยวนี้หลวงปู่ใหญ่ของเฮาทุกชีวีบาร...
Read More
1 2 3 16
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com