Category

บทกวี

# ชมัยภรฯ 72 ปี : สามัคคีนินทาสามัคคี*

นับเวลายืนยาวครึ่งศตวรรษ ได้เลาะลัดรู้จักสาวอักษร จากหัวหมากสัญจรปทุมวัน ตำนานสร้างสรรค์คนวรรณศิลป์ ยุคโบยบินหาความหมาย เยาวชนมากมายแสวงหา สู่ยุคประชาธิปไตย เบ่งบานไสวทั่วหล้า ถึงวันเข่นฆ่าพิราบขาว เรื่องราวป่ากับเมืองสุดเคืองขม ทุกข์ระทมสงครามอุดมการณ์ เนิ่นนานจึงมาพบประสบหน้า

สาส์นถึงเหมาเจ๋อตง

*จีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเขื่อนแรกเมื่อ พ.ศ. 2536 ถึงวันนี้สร้างแล้ว 11 เขื่อน และจีนมีโครงการจะสร้างเพิ่มขึ้นอีก 13 เขื่อน โดยถือเป็นเอกสิทธิ์ในเขตอธิปไตยของตน และไม่เคยฟังเสียงคัดค้านจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านผู้ได้รับภัยพิบัติที่จีนก่ออย่างรุนแรงแต่อย่างใด.

ขอพรแถน

0 ดอกคูนแย้มระย้าบานอีสานถิ่น เหลืองโพลนทั่วธาณินทร์เวิ้งฟ้าใส บ้างโรยร่วงรอรับคนจากไท จากเหนือใต้กลับบ้านสงกรานต์นี้

# ชัยชนะของสันติภาพ : อารยธรรมมนุษยชาติ

นับหมื่นปีที่กำเนิดสัตว์มนุษย์ โลกพิสุทธิ์ทรุดต่ำระส่ำไหม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหลกลาญไป ทั้งแย่งชิงกันยิ่งใหญ่แต่ไหนมา

ป่งใบ

ป่งใบ ~~~~~~~~~ ในฤดูแล้งร้อนมีความงาม ท่ามความทรามรกร้างแม้หนามไหน่ แลเห็นไหมต้นไม้เริ่มป่งใบ มวลพืชพันธุ์วิไลใกล้ไกลตา...

ทิพยคำพร

ธรรมชาติทิวทัศน์จัดวาง แสงเงาวาบสว่างสดใส เวลานาทีที่ใด จับได้ไล่ทันนิรันดร ดั่งทิพย์นิยามปรากฏ งามงดทุกถิ่นอนุสรณ์ ดั่งชีวิตน้อมรับคำพร คนจรผ่อนฝากจากจำ.
1 2 3 14
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com