| ทางอีศาน 61 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 258

คอลัมน์ : ปิดเล่ม
Column : Last But Not Least

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๑
ปีที่ ๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ฉบับ ก้าวที่กล้าปีที่ ๖

“พลังคนอีสานสำคัญมาก การพัฒนาไม่ใช่เฉพาะจังหวัด แต่ต้องทำทั้งภาคอีสาน ต้องสร้างความหวังให้คนรุ่นใหม่ของอีสานช่วยกันพัฒนาให้อีสานเจริญ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ไม่ใช่ระยะสั้น ๆ แต่ยาวนานตลอดไป การรวมตัวของคนอีสานในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นการพลิกวิกฤติที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหาให้เป็นโอกาส ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานทั้งระบบ” (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ “งานสัมมนายุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่”)

รัฏฐาธิปัตย์กำลังจะนำพาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ไปทางไหน ?

มีเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอใน “ทางอีศาน” อีกมากในฉบับต่อ ๆ ไป

เดือนนี้ขอนำวิสัยทัศน์ของรัฐที่เสนอไว้เมื่อปีที่แล้ว ๒๕๕๙ มาเสนออย่างย่นย่อก่อนเท่านั้น

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาหัวข้อ “อนาคตประเทศไทย อนาคตเศรษฐกิจอีสาน” ในงานสัมมนา เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่ ครั้งที่ ๑ สรุปย่อ ๆ ว่า

โอกาสของภาคอีสานกำลังจะมา เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าเกษตร วัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก จะนำเอาพลังเหล่านั้นมาใช้อย่างไรช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา แม้ภาคอีสานจะได้รับการพัฒนา แต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นภูมิภาคใหญ่เป็นอันดับแรกของประเทศ มีประชากร ๑ ใน ๓ ของประเทศ มีทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ มีความขยัน อดทน ทำงานได้ทุกประเภท มีส่วนสำคัญทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงเป็นดินแดนที่ยากจนที่สุด มีความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้มากที่สุด มองไปข้างหน้าเห็นโอกาสของภาคอีสานกำลังจะมา เนื่องจากความเจริญย้ายจากฝั่งตะวันตกมาสู่ตะวันออก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้อาณาบริเวณนี้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของโลก ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร สิ่งทอ ฯลฯ มีฐานการผลิตในไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ กลุ่มนี้คือหัวใจแท้จริงของอาเซียน การพัฒนาอีสานจึงต้องมองว่าอีสานเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศ GMS หรือกลุ่มประเทศลุ่มนํ้าโขง (ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนยูนนาน) ทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวเชื่อมกัน คมนาคมเชื่อมกัน การใช้แรงงานร่วมกันในฐานะที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี

พิจารณาแล้ว คนอีสานคงจะไม่ได้…อะไรนักชาวบ้านระดับล่างน่าจะ “เสีย” มากกว่า “ได้”

เพราะวิสัยทัศนของรัฐ มุ่งจะเอาแต่ “ทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าเกษตร วัตถุดิบ” จากภาคอีสาน

อันที่จริงในภาคอีสานก็เกิดความตื่นตัว ศึกษาค้นคว้าหายุทธศาสตร์พัฒนาอีสานในทศวรรษหน้ากันไว้ไม่น้อยแล้ว

แต่ขณะนี้ภาครัฐตัดสินใจไปแล้วว่า จะพัฒนาอภิโครงการในภาคตะวันออกเป็นภาคแรก (ดูคอลัมน์ “เบิ่งไทย”) การพัฒนาเมืองและอภิมหาโครงการด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงนั้น จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกก่อน

เรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของคนอีสาน ?

——————————————

อ่านรายละเอียดที่นี่ http://e-shann.com/?p=15824
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่ http://e-shann.com/wp-content/emagazine/61/

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook


วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน 68
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการทางอีศาน 68 : เมื่อต้องไถคันแทนาทิ้ง
นิตยสารทางอีศาน : 68
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 67 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 67 จดหมาย
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม : โตเปี๊ยะ (ตัวฟ้าผ่า) ของจ้วง เจ้าฟ้าแผดขวานคำ ของไทอาหม
วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน 67
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 67 บทบรรณาธิการ : โจกโหลกฟ้า
นิตยสารทางอีศาน : 67
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 66 ปิดเล่ม : ประเทศไทยกับภาวะการเปลี่ยนแปลง

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4498748  Views