ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑)

บทความโดย: Guy Intarasopa

ก่อนจะเล่าถึงมูลเหตุแห่งชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม ผมจำต้องเล่าเรื่องราวในขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เทครัวชาวลาวเข้าสู่ภาคกลางของสยาม

ในอดีตนั้นอาณาจักรอยุธยาถือว่าเป็นอาณาจักรบ้านพี่เมืองน้องกับอาณาจักรล้านช้าง อันถือเป็นแผ่นดินแม่ของกลุ่มคนไท-ลาวก็ว่าได้ เหตุเพราะทั้งไทยและลาวก็ล้วนเป็นลูกหลานขุนบรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดี แม้นช่วงหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์พระเจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมแผ่นดินลาวให้เป็นปึกแผ่นและยาตราทัพเข้าใกล้ชายแดนอาณาจักรอยุธยา พระเจ้าอู่ทองแห่งอาณาจักรอยุธยาถึงกับส่งสาส์นมาขอเป็นไมตรีและบอกว่าเราต่างมีเชื้อสายขุนบรมเช่นกัน เหตุใดต้องรบราฆ่าฟันกันด้วย หากท่านพญาต้องการดินแดนก็ให้เอาตั้งแต่ภูสามเส้า(ดงพญาไฟ)ไปเถิด แล้วเราจะส่งธิดาให้ไปรับใช้ท่านพญา แต่รอให้ธิดาเราโตพอเสียก่อน

จากนั้นมาดินแดนระหว่างอยุธยาและล้านช้างก็ใช้ภูสามเส้าเป็นแนวกั้นเขตแดน และพระเจ้าอู่ทองได้ส่งพระนางแก้วยอดฟ้าไปถวายพระเจ้าฟ้างุ้ม แต่ล้านช้างได้ผลัดเปลี่ยนแผ่นดินเป็นรัชสมัยของพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาถแล้ว พระนางแก้วยอดฟ้าจึงได้อภิเษกสมรสเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสามแสนไทฯ และให้กำเนิดโอรสหลายองค์ หนึ่งในนั้นคือท้าววังบุรี ซึ่งต่อมาครองราชย์สมบัติมีพระนามว่าพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วและมีโอรสและทายาทสืบราชสมบัติเรื่อยมา

ดังนั้นอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรล้านช้างจึงไม่เคยทำสงครามกันเลย ก็เนื่องด้วยเป็นบ้านพี่เมืองน้องและกษัตริย์ทั้งสองอาณาจักรก็ล้วนเป็นเครือญาติกัน สำเนียงเหน่อของคนสมัยอยุธยา เป็นดังเช่นการเจรจาโขนซึ่งสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ สำเนียงเหน่อนี้คล้ายกับสำเนียงหลวงพระบาง จึงเป็นข้อบ่งชี้ชัดได้เลยว่ากลุ่มคนไทยสายเมืองสุพรรณบุรี เพชรบุรี น่าจะอพยพมาจากล้านช้างทางตอนเหนือ

แผนที่นี้คือแผนที่อาณาจักรอยุธยา ที่วาดขึ้นโดยเดอลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศส ที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเมืองโคราชคือเมืองชายแดนของอาณาจักรอยุธยา มีเมืองบริวาร ๕ เมือง ถัดจากนั้นเป็นเมืองพิมายก็เป็นเขตแดนอาณาจักรล้านช้างแล้ว

ในรูปที่วงกลมไว้คือเมืองโคราช เทือกเขาด้านหลังคือภูสามเส้าหรือดงพญาไฟ ที่ใช้เป็นแนวเขตแดนอาณาจักรทั้งสอง

อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑)

อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๒)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๓)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๔)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๕)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๖)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๗)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๘)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๙)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑๐)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑๑)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑๒)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑๓)
อ่าน: ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม (๑๔)

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com