ทางอีศาน 31 : บทบรรณธิการ : เริ่มด้วยมือเรา

0

e-shann31_บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ: เริ่มด้วยมือเรา
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๑
ปีที่ ๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ฉบับ: ชุมชนคารวะตะธรรม

ทุกรัฐบาลเน้นติดต่อสัมพันธ์กับนานาชาติเรื่องเศรษฐกิจ แม้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเมื่อกลับจากเยือนต่างประเทศครั้งแรกก็แถลงว่า ประเทศที่ตนไปมานั้น เข้าใจเรามากขึ้น เขาสนใจมาลงทุนเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่

โดยพื้นฐานเราต้องหากินด้วยลำแข้งของตนเองขาดเหลือหรือปลูกสร้างสิ่งใดไม่ได้จึงแลกเปลี่ยนซื้อหามากินมาใช้ แต่ที่ผ่านมาเราสูญเสียฐานรากชีวิตทุกมิติไปแล้วเกือบสิ้นเชิง พวกเราทำลายล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ ต่างคนต่างกอบโกยโกงกิน คนใหญ่เอาเปรียบคนเล็กคนน้อย และกระทั่งแย่งชิงอำนาจกัน

ถ้าจะเริ่มต้นปฏิรูปประเทศไทย ผู้มีอำนาจทางการปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับต้องยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนเกินของสังคม ทุ่มเททำงาน คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา เปิดทุกพื้นที่ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดเข็มมุ่งแนวทางการสร้างชาติ

พวกเราต้องร่วมกันปลูกสร้างจัดสรรปัจจัยสี่ให้เพียงพอ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเหตุมีผล มีสิทธิแห่งมนุษยชน ทุกชุมชนช่วยกันบริหารจัดการตนเอง ทำนุบำรุงศาสนา ขนบประเพณีและศาสตร์ศิลป์ของทุกชาติพันธุ์

เมื่อคนส่วนใหญ่ได้กินอิ่มนอนอุ่น รู้บาปบุญคุณโทษ มีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงการสาธารณสุข ได้เสพสร้างงานศิลปะวัฒนธรรม เมื่อคณะผู้นำเปี่ยมธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ เสียสละเด็ดเดี่ยว เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน จึงจะเรียกว่าปฏิรูปประเทศสู่ความเจริญและมั่นคงยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง

น้อมจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com