“ฟ้าทะลายโจร”

ภาพคนนอนตายข้างถนน รายงานการฆ่าตัวตาย ข่าวคนในหลายครอบครัวตายขณะคนที่เหลือติดเชื้อโควิด-19 ทั้งบ้าน เหตุการณ์ย่านตลาดการค้า แค้มป์คนงาน ชุมชนเก่าในเมืองใหญ่ กลายเป็นกลุ่มก้อนผู้ติดแพร่เชื้อ ผู้คนจำนวนมากเหล่านี้กำลังคอยรอรถพยาบาล

คนจากหมู่บ้านที่ไร้ทิศทางอนาคต ออกรับจ้างเร่ขายแรงงานทยอยล้มป่วย ความหวังเพียงได้อยู่ได้กิน มีเหลือส่งให้พ่อแม่ลูกเต้าบ้าง แม้ต้องทนทุกข์ยากลำบากและถูกเหยียดหยาม ครั้นร่างกายทรุดโทรมจึงไร้ผู้เหลียวแล สุดท้ายได้พลังความสามัคคีของญาติพี่น้องลุกขึ้นมารับตัวกลับไปรักษา

หมู่บ้านร่วมแปดหมื่นทั้งประเทศไทย ภาคอีสานมีจำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรมากที่สุด โดยทางภูมิศาสตร์กายภาพ หมู่บ้านตั้งซ้อนทับทำเลชุมชนดั้งเดิมที่มีพัฒนาการมาแล้วหลายยุคสมัย และสืบสายรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ลึกล้ำและทรงพลังต่อเนื่องกันมา

วิกฤติจากโรคห่าครั้งนี้อาจถึงขั้นทำให้รัฐบาลสิ้นสภาพ รัฐไทยเป็นรัฐที่ล้มเหลว เพราะช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมา รัฏฐาธิปัตย์ตกอยู่ในกำมืออภิสิทธิ์ชน เผด็จการ และเจ้าสมบัติอย่างสิ้นเชิง สังคมไทยตกอยู่วังวนกระแสอารมณ์บ้ายศศักดิ์ คลั่งอำนาจ แก่งแย่งแข่งขัน ฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบและปล้นชิงโภคทรัพย์จากหมู่บ้าน เมื่อเกิดมหาภัยพิบัติล้างโลกที่ต้องการการทุ่มเท เสียสละด้วยชีวิต เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งความคิดจิตใจเช่นนี้ไม่เคยมีในหมู่ผู้ปกครองและผู้ได้เปรียบของสังคม ผลจึงเกิดความล้มเหลว และหายนะกำลังจะปรากฏ

คนเล็กคนน้อยผู้ถูกเหยียบย่ำและกดทับมา ก็เป็นดั่ง “ฟ้าทะลายโจร” ที่ใครต่อใครเคยเห็นเช่นวัชพืช ถึงเวลาต้องตระหนักถึงคุณค่าตนเอง ลุกขึ้นมาฟื้นฟูกาย ใจ ภูมิปัญญา ร่วมกันศึกษา หาทางแก้ไขและก้าวข้ามค่านิยมที่งมงายล้าหลัง พร้อมเผชิญมหัตภัยด้วยตัวของตัวเอง

ภาพ : รพ.สต.โนนแดง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com