สะหวันซิตี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (๓)

“นาคาสะหวัน” โครงการก่อสร้างองค์พญาสีสัตตนาคราชที่ใหญ่ที่สุดในโลก…จากความมุ่งมั่นสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๐
ปีที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ฉบับ: บัวขาว บัญชาเมฆ

เชื่อได้ว่าเมื่อท่านได้ยินคำว่า “นาคาสะหวัน” เป็นครั้งแรก คงมีคำถามว่า คืออะไร และตามมาด้วยขอให้สะกดให้ฟังอีกครั้งว่าเป็น นาคาสะหวัน นาคาสวรรค์ หรือนาคาสุวรรณ กันแน่

ก่อนที่จะตอบข้อสงสัยทั้งมวล ขอให้ท่านคิดถึงคำตอบในใจของท่านก่อนว่า หากท่านมีโอกาสไปเยือนประเทศฝรั่งเศส ท่านนึกถึงสถานที่ใด คำตอบที่ออกมาคงคล้าย ๆ กัน และหนึ่งในนั้นต้องมี หอไอเฟล ทำนองเดียวกับอังกฤษมีลอนดอนอายส์ สิงคโปร์มีเมอร์ไลอ้อน และถ้าได้ไปเวียงจัน สปป.ลาว ต้องขอไป “เซลฟี่” ที่ประตูชัย เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าฉันมาเยือนถึงถิ่นแน่แท้

ในอนาคตอันใกล้เพียงเอื้อมมือถึง ท่านจะต้องนึกถึง “นาคาสะหวัน” หากได้ไปเยี่ยมยามแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

“นาคาสะหวัน” เป็นโครงการหนึ่งในหลายโครงการของบริษัทสะหวันซิตี จำกัด ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว แต่ที่พิเศษสุดกว่าโครงการอื่นจนต้องหยิบยกมาพูดถึงเพราะเป็นโครงการชิ้นเอกที่เรียกได้ว่าระดับยอดฝีมือของสะหวันซิตี

“นาคาสะหวัน” เป็นโครงการก่อสร้างองค์พญาสีสัตตนาคราชองค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เฉพาะองค์พญานาคสีทองมีความสูงถึง ๑๕๓ เมตร (ความสูงประมาณอาคาร ๖๐ ชั้น) ขนดลำตัวเป็น ๙ ขนด เส้นผ่าศูนย์กลางขนดละ ๙ เมตร รวมความสูงส่วนของขนดพญานาค ๘๑ เมตร จากส่วนของขนดพญานาคสูงขึ้นไปเป็นส่วนของเศียรมีเจ็ดเศียรที่ระดับความสูง ๗๒ เมตร เศียรองค์กลางพ่นนํ้าลงบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ เศียรอีกหกเศียรพ่นละอองนํ้าบนอากาศรับกับแสงอาทิตย์สร้างปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ องค์พญานาคตั้งอยู่บนบัลลังก์พญานาคที่เป็นอาคารสูง ๒๗ เมตร ซึ่งเป็นที่น่าแปลกว่าทุกกลุ่มตัวเลขเมื่อนำมารวมกันจะได้ผลลัพธ์ที่ลงด้วยเลข ๙ อาคารฐานนี้มีทั้งหมด ๔ ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เนื่องจากเมืองสะหวันนะเขตได้ขุดค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำนวนถึง ๑๔ ตัว ชั้นถัดมาเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พญานาค สำหรับจัดรวบรวมองค์ความรู้และสิ่งของต่าง ๆ นานาที่เกี่ยวข้องกับพญานาค ส่วนอีกสองชั้นจะเป็นที่ตั้งของสถานปฏิบัติธรรม และมูลนิธิพญานาคาเพื่อสาธารณกุศลและช่วยเหลือสังคม

องค์พญาสีสัตตนาคราชสีทองขนาดใหญ่ที่กล่าวมานี้ ได้รับการออกแบบให้นำใช้ศิลปะอันงดงามและหาชมได้ยากยิ่งของลาวโบราณ องค์พญานาคประดิษฐานบนบัลลังก์จะตั้งเด่นเป็นศรีสง่าอยู่ริมแม่น้ำโขง เรียกได้ว่าไม่ว่าท่านจะยืนอยู่ ณ จุดใด หรือแม้แต่ยืนอยู่ฝั่งจังหวัดมุกดาหารก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของ “นาคาสะหวัน” ปรากฏประจักษ์ชัดแก่สายตา ซึ่งหนึ่งในความประสงค์ของสะหวันซิตี นอกจากเพื่อเป็นผลงานระดับยอดฝีมือเป็นหลักหมายสำคัญของโครงการแล้ว อีกนัยหนึ่งยังเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทางวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรม เข้ากับขนบประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนลาวและประชาชนผู้เชื่อถือศรัทธาองค์พญานาคที่มีอยู่ทั่วโลก

ความเชื่อในเรื่องของพญานาคเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ในพุทธประวัติกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปประทับใต้ต้นจิกเสวยวิมุตติสุขอยู่ ๗ วัน ในขณะนั้นมีฝนตกพรำตลอดทั้งวัน และได้มีพญานาคชื่อมุจลินทร์เข้ามาเฝ้าพระองค์ ขนดตัว ๗ รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกป้องพระองค์ไว้เพื่อกันฝนและลมมิให้มาถูกพระวรกายของพระองค์เมื่อฝนหายแล้ว พญานาคมุจลินทร์ได้คลายลำตัวออก แปลงร่างเป็นชายหนุ่มยืนเฝ้าที่เบื้องพระพักตร์ด้วยความศรัทธา

ตำนานศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูโบราณ มีความเชื่อสืบเนื่องกันมานานหลายพันปีว่า พญานาคเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์เบื้องบน เช่นที่ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง ที่สร้างเป็นบันไดพญานาคราชให้ทอดตัวยาวเพื่อรับมวลมนุษย์ไปสู่โลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับลัทธิพราหมณ์ที่มีความเชื่อว่าพญานาคคือเทพเจ้าแห่งสายนํ้า

รูปหล่อพญานาคที่หอพิพิธภัณฑ์เชียงขวาง รูปหล่อพญานาคที่หอพิพิธภัณฑ์เชียงขวาง2

พญามุจลินทร์นาคราชคือพญานาค ๗ เศียร ซึ่งสืบต่อเชื้อสายมาจนถึงพญาสีสัตตนาคราช เชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาว ส่วนฝั่งไทยคือพญาศรีสุทโธนาคราช กษัตริย์พญานาคฝั่งไทยเป็นพญานาคหนึ่งเศียร

พญาสีสัตตนาคราช เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวง เป็นพญานาคที่ทรงฤทธิ์ ทรงอำนาจเหนือกว่าพญานาคทั้งหลาย แต่ท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาศรีสุทโธนาคราช จนถึงกับมีการให้พันธะสัญญาแก่กันว่าหากฝ่ายใดต้องการความช่วยเหลือก็จะช่วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่น้อยประการใด

พญาสีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าด้วยมี ๗ เศียร ถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนา จนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหมด

ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั้นอยู่คู่กับคนในแถบลุ่มแม่นํ้าโขงมาเป็นเวลานาน “นาคาสะหวัน” จึงนอกจากเป็นสัญลักษณ์ของโครงการสะหวันซิตียังเป็นสะพานเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของประชาชนลุ่มแม่นํ้าโขง ตลอดจนประชาชนผู้เชื่อถือองค์พญานาค สะหวันซิตีได้ทุ่มงบประมาณเพื่อการก่อสร้างโครงการนาคาสะหวันไว้ถึงสี่พันห้าร้อยล้านบาท และได้จัดเตรียมงบประมาณก่อสร้างไว้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น หรืออาศัยเงินจากการขอรับบริจาค แต่เพื่อให้ประชาชนผู้เชื่อถือศรัทธาองค์พญานาคได้มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสร้างองค์พญาสีสัตตนาคราชองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สะหวันซิตีจึงเปิดโอกาสให้สามารถบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมก่อสร้างองค์พญานาค และร่วมบุญกุศลใน มูลนิธิมุกดานาคาสะหวัน เพื่อการสาธารณกุศลและเพื่อสังคมด้วยกัน

การจัดสร้างนาคาสะหวันซึ่งเป็นองค์สัญลักษณ์ของพญาสีสัตตนาคราช นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของโครงการสะหวันซิตีแล้ว องค์พญาสีสัตตนาคราชนี้ยังจะเป็นสัญลักษณ์หรือหลักหมายแห่งใหม่ของ สปป.ลาว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความรุ่งเรืองของชนชาติลาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของชนในชาติ ภายใต้การสนับสนุนอย่างแรงกล้าของรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ที่ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้โครงการนี้ได้ก่อกำเนิดขึ้น จนเป็นหนึ่งในที่สุดของโลกด้านอาคารพิเศษเฉพาะด้าน (Super Structure) ในอนาคตอันใกล้นี้

บริษัทสะหวันซิตี จำกัด ในนามของเจ้าของโครงการ ใคร่ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสร้างองค์พญาสีสัตตนาคราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกร่วมกัน ไม่เพียงเฉพาะปัจจัยทุนทรัพย์ หากแต่ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น แรงกายแรงใจ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญยิ่งที่จะร่วมกันสร้างองค์พญาสีสัตตนาคราช ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนสองฝั่ง โขง เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ และจะดำรงอยู่คู่บ้านเมืองลุ่มลำนํ้าโขงตลอดกาลนาน

อ่าน: สะหวันซิตี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (๑)
อ่าน: สะหวันซิตี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (๒)
อ่าน: สะหวันซิตี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (๔)

e-shann30_cover

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
www.mebmarket.com
www.4dbook.com
www.openserve.co.th

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ https://e-shann.com/

Related Posts

เงินตราโบราณ ในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๑๓)
ขับ ลำ เพลงลาว
คุยเรื่องพริกกับคนช่างสงสัย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com