อักษรบนกลองมโหระทึกดองซอน คล้ายกับอักษรไทดำ

0

อักษรบนกลองมโหระทึกดองซอน คล้ายกับอักษรไทดำ

พบมีผู้อธิบายเรื่องอักษรบนมโหระทึก ดองซอนว่า คล้ายคลึงกับตัวอักษรไทดำ ในดินแดน “ลั่วเยวี่ย” (จีนฮั่นเรียกดินแนดกวางสีภาคใต้และเวียดนามภาคเหนือว่าลั่วเยวี่ย ชาวลั่วเยวี่ยมีสัญลักษณ์ภาพที่อาจพัฒนาเป็นตัวอักษรได้ใช้อยู่ก่อนที่ตัวอักษรฮั่นจะแพร่เข้าไป

รูปที่หนึ่งเป็นตัวอย่างตัวอักษร ที่นักวิชาการเวียดนามเรียกว่า “อักษรไฟ” เคยใช้ในพื้นที่มีชาวไทและชาวเหมื่อง(เวียดดั้งเดิม)อาศัยอยู่
รูปที่สองคือตัวอักษรไทดำ
รูปที่สามตัวอย่างอักษรภาพพบในกวางสีรูปที่สี่ อักษรบนมโหระทึกดองซอน มีลักษณะคล้ายตัวไทดำ

 

อาจเป็นไปได้ว่า รูปบน มโหระทึกนี้ เป็น Proto Alphabet ของมนุษย์ที่สร้างกลองมโหระทึกดองซอน มันมีลักษณะคล้ายตัวอักษรไทดำ

ความรู้จากเว็บ eastbound88.com

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com