โคลงลาว : มนต์มาลาหอม

0

โคลงลาว : มนต์มาลาหอม

มนต์มาลาหอม
(โคลงลาวเดิม-จากมหากาพย์ท้าวฮุ่งท้าวเจือง)
ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๐ ปีที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คอลัมน์: กาพย์ไขโคลงภาษิตลาวโบราณและร่วมสมัย
ผู้เขียน: ปราโมช ปราโมทย์

เกริ่น : เป็นที่ทราบชัดเจนมานานแล้วว่า คำประพันธ์ประเภทโคลงของลุ่มเจ้าพระยานั้นได้รับอิทธิพลต้นแบบมาจากล้านนาและล้านช้าง โดยเฉพาะล้านช้างนั้น มีโคลงภาษิตเก่าแก่ซุกซ่อนอยู่นมนาน เพื่อสอนสั่งเตือนสติลูกหลาน บัดนี้ขอขุดค้นมาเผยแผ่แก่หลานเหลนลูกเพื่อปลูกผญาอันไร้กาลเวลาและพรมแดน…

๏ มาลากองกิ่งก้าน       งามตู
ดวงหนึ่งแลหลิงดู           ชื่นช้อย
หอมฮดทั่วชมพู              ถะนัดยิ่ง เฮียมเอย
ขอบพะคุนเจ้าข้อย         ลื่นล้ำสะเนโห ฯ

(กาพย์ไขโคลง)
๏ มวลมาลาก่ายกอง        กิ่งก้านฟ่องซ้องทับถม
งดงามหมื่นชื่นชม               กล่อมกลิ่นบ่มห่มกำจร
๏ ดอกดวงช่วงชวนชื่น     ทั้งเติบตื่นดื่นซับหมอน
นาฏลีลาสะออน                ร่ายรำร่อนช้อนสายลม
๏ ดอกหนึ่งพึงตระหนัก     จดจำจักลุ่มลึกพรม
จิตวิญญาณสานห่ม           โลกียะขรมบ่มปอง
๏ หอมกลมกล่อมคุกรุ่น    เอิบละมุนอบอุ่นผอง
ทั่วทั้งหล้าคราครอง           ต้องมนตราเสน่ห์นำ
๏ ดวงดอกรักด่ำดื่ม          จักปลาบปลื้มรดจดจำ
สันติสุขปลูกฉ่ำ                   แย้มงามล้ำค้ำโลกา ฯ


หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com