Day

เมษายน 10, 2021

การสูญหายของภาษาในชาติพันธุ์อีศาน

ในบรรดาชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงชาติพันธุ์ลาวและเขมรเท่านั้นที่มีภาษาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นของตนเอง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com