หมวดหมู่

จดหมายจากนักอ่าน

จดหมาย

นิตยสารทางอีศานได้มอบความรักและเมตตาต่อผมและคณะ  ในการจัดพิมพ์ “บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่” ผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก จนไม่อาจที่จะสรรหาคำพูดใดมาพรรณนาได้

ใบหน้านักอ่าน ทางอีศาน

แม่ใหญ่หนา พิบูล อายุ 84 ย่าง ชาวบ้านป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จบ ป.4 “ภาษาไทยนี่แข่งได้ ภาษาอื่นถ้าได้เรียนกะสิได่คือกัน” แม่ใหญ่ว่า แม่ใหญ่ตำหมากกินแล้วมานั่งอ่านทางอีศาน ไล่ไปตั้งแต่หน้าคณะผู้จัดทำ สารบาญ . . .

จดหมายจากนักอ่าน

เรียน บรรณาธิการ นิตยสารทางอีศาน ครั้งแรกดิฉันสมัครเป็นสมาชิก 2 ปี แต่พอนั่งอ่านพบข้อความเชิญชวนสมัครสมาชิกก็เข้าใจว่า ต้องการระดมทุน จึงสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ เพื่อให้กำลังใจคนทำงาน และคิดทำประโยชน์แ...
Read More

จดหมาย

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียน ท่านบรรณาธิการ นิตยสารทางอีศาน ผมได้สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารทางอีศานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพราะผมชอบ ศรัทธา เลื่อมใส การจัดรูปเล่ม ทุกคอลัมน์มีสาระสมบูรณ์ ครบครัน เหมา...
Read More

จดหมายจากนักอ่าน

วันอังคาร ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียน ท่านบรรณาธิการ นิตยสารทางอีศาน ผมได้อ่าน นิตยสารทางอีศาน ที่ศิษย์เก่าเป็นข้าราชการตำรวจส่งไปให้เป็นอภินันทนาการราว ๕ – ๖ เล่ม เมื่ออ่านดูแล้วรู้สึกชอบและประทับใจยิ่ง ยอม...
Read More

จดหมาย

เรื่อง ขอเชิญร่วมดำเนินการจัดเวที “ทางอีศานระดับภาค” ณ จังหวัดหนองคาย เรียน อาจารย์ปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” อ้างถึง ทางชีวิต “ทางอีศาน” ก้าวสู่ปีที่ ๗ ด้วยลึกซึ้งรากเ...
Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com