Category

อีสานพาเที่ยว

เต่างอย : พื้นที่ทับซ้อนทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ลงตัว

“ไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่มีการทับซ้อนทางวัฒนธรรม”           คำกล่าวนี้บ่งบอกสัจธรรมการทำงานศึกษาภาคสนามว่าหากจะถามถึงความเป็นเจ้าแรกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ใดพื้นท...
Read More

สู่เวิ้งจักรวาฬอันไพศาล

พุทธ๐ วนฺทิตฺวา สิรสา สสทฺธ มฺมคณุตฺตม๐ อิท๐ เตภูมิสังฺเขป๐ปวกฺมิ กกฺ อิธ (เมื่อได้วันทาพระพุทธ พร้อมทั้งพระสัทธัมมที่ประเสริฐ ด้วยเศียรด้วยเกล้าแล้ว ข้าพเจ้าจะกล่าวเตภูมิสังเขป) เมื่อครั้งที่โควิด-๑๙...
Read More

ปราสาทโคกงิ้ว ปราสาทเก่าในเงาอดีตกาล

อิฐทุกก้อน โบราณวัตถุทุกชิ้น ซากปราสาทเก่าทุกองค์ ลวดลายและรูปแบบศิลปะที่ปรากฏอยู่ เสมือนคำบอกเล่าความเป็นมา ให้ผู้คนได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตกาล หนึ่งในร่องรอยบรรพชนในอดีตกาลนั...
Read More

พระยืนพุทธมงคล มหาสารคาม รอยศรัทธาคุณค่าของตำนาน

พระพุทธรูปโบราณประดิษฐานวัดใด ถ้าวัดนั้นบริหารจัดการดี ย่อมเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชน เสมือนมีแม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้าวัด อย่างพระพุทธรูปยืนพุทธมงคล วัดพุทธมงคล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พระคู่บ...
Read More

[ร่างที่สอง] เชิญเที่ยวแอ่งอารยธรรมภาคอีศาน ครั้งที่ 4

[ร่างที่สอง] เชิญเที่ยวแอ่งอารยธรรมภาคอีศาน ครั้งที่ 4 “เลาะเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง” ระยะทาง 800 กิโลเมตร จาก จ.เลย ถึง จ.อุบลราชธานี | เดินทางสบาย ๆ 6 วัน 5 คืน | 22 ~ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิตยสาร|มูลนิธิ|”ทางอีศาน”

[ร่างแรก] เชิญเที่ยวแอ่งอารยธรรมภาคอีศาน ครั้งที่ 4

[ร่างแรก] เชิญเที่ยวแอ่งอารยธรรมภาคอีศาน ครั้งที่ 4 "เลาะเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง" ระยะทาง 800 กิโลเมตร จาก จ.เลย ถึง จ.อุบลราชธานี | เดินทางสบาย ๆ 6 วัน 5 คืน | 22 ~ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิตยสาร|มูลนิธิ|"ทางอีศาน"

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 10 )

เรียนรู้เรื่องคราม ลงมือย้อมคราม และเป็นเจ้าของเสื้อ/ผ้าพันคอ หนึ่งเดียวในโลก ณ สวนแมน (Creative Crafts Center)

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 9 )

ลงเรือล่องหนองหาร ผืนน้ำในอ้อมกอดเทือกภูพาน แอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งกำเนิดสรรพพืชสรรพสัตว์ ฟูมฟักหล่อเลี้ยงผู้คนทุกชาติพันธุ์วรรณนาและทุกศรัทธาความเชื่อ ทะเลน้ำจืดไทยใหญ่อันดับสองรองจากบึงบอระเพ็ด

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 8 )

~ ไหว้พระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ "อรดีมายานารายณ์เจงเวง" โดยกลุ่มสตรีเมืองหนองหารหลวงสร้างแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหารน้อย เพื่อรอรับพระมหากัสสปะเถระนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังภูกำพร้า หากฝ่ายใดสร้างเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวเพ็กขึ้นฝ่ายนั้นชนะ

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 7 )

ตื่นตาตื่นใจและยืดกำลังขา ณ ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ดินแดนลอยฟ้าศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรขอมโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 บนยอดเขาภูเพ็ก สูงจากระดับน้ำทะเล 520 เมตร สร้างด้วยหินทราย เรือนธาตุตั้งบนฐานยกสูง ตอนหน้าของปราสาทมีฐานหินเรียงซ้อนกัน มีบาราย ด้านหน้าอาคารปราสาททางทิศตะวันออกมีบันไดก่อปูนขึ้นบนยอดเขาเกือบห้าร้อยขั้น

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 6 )

~ ชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พาชมโดย อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค พร้อมทีมงานและลูกศิษย์ ~ ชมห้องแห่งแรงบันดาลใจของ จิตร ภูมิศักดิ์

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 5 ) อาจารย์เสรี พงศ์พิศ นำเที่ยวบ้านท่าแร่

อาจารย์เสรี พงศ์พิศ นำเที่ยวบ้านท่าแร่ - ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมตึกเก่ากำแพงหิน - สถาปัตยกรรมสไตล์อินโดจีนฝรั่งเศสที่มีเอกลักษณ์และเทคนิคการก่อสร้างเฉพาะตน

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าสู่แอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 3 )

ท่องเที่ยววัฒนธรรม"ทางอีศาน" ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าสู่แอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ณ ห้องแห่งแรงบันดาลใจ ~ จิตร ภูมิศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( 3 )

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 2 )

ท่องเที่ยววัฒนธรรม"ทางอีศาน" ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 2 ) สักการะและชมอาคารพิพิธภัณฑ์บริขาร พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และเจดีย์จันทโรเจติยานุสรณ์ ที่วัดป่าสุทธาวาส
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com