ทางอีศาน ฉบับที่ 136

เรื่องเด่นในฉบับ - ห้องสมุดรากฐานอารยธรรม "เสรี พพ" - การสังเคราะห์และต่อยอดทฤษฎีฯ : กรณีศึกษาบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฯ "ชลธิรา สัตยาวัฒนา" - ตำนานอุรังคธาตุ : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง "ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ" - พระอินทร์...ผู้ช่วยมืออาชีพ "นัทธ์หทัย วนาเฉลิม" - ครูช่างสมศักดิ์ มุตะโสภา ผู้อนุรักษ์ "ลายดอกรังฮอ" แห่งอีสานใต้ "นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์" - พฤกษ์ โตหมื่นไวย กับการปั้นพระพุทธรูปในต่างแดน "สมปอง ดวงไสว"

ทางอีศาน ฉบับที่ 134

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๓๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ - เรื่องเด่น โศกนาฏกรรม "นางโอ้เปียมกับสามลอ" ㆍ ชลธิรา สัตยาวัฒนา - เมืองร้อยเอ็ด ของขวัญจากกาลเวลา ㆍ ปริญ รสจันทร์ - เมืองลำพูนยุคสร้างบ้านแปลงเมือง · เพ็ญสภา สุคตะ - เสน่ห์ภาคสนามกับภาษาในการตั้งชื่อถิ่นฐาน · สถิตย์ ภาคมฤค - จากแม่น้ำโขงสู่สุโขทัย พิษณุโลก และนครไทย ㆍ ดุษฎี ปัญญา - พระธาตุศรีสองรัก สร้อยสัมพันธ์ไทย - ลาว ㆍ สัจภูมิ ละออ - ภาพปก : กุศล คงสวัสดิ์
1 2 3 329
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com