ทางอีศาน ฉบับที่ 136

เรื่องเด่นในฉบับ - ห้องสมุดรากฐานอารยธรรม "เสรี พพ" - การสังเคราะห์และต่อยอดทฤษฎีฯ : กรณีศึกษาบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฯ "ชลธิรา สัตยาวัฒนา" - ตำนานอุรังคธาตุ : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง "ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ" - พระอินทร์...ผู้ช่วยมืออาชีพ "นัทธ์หทัย วนาเฉลิม" - ครูช่างสมศักดิ์ มุตะโสภา ผู้อนุรักษ์ "ลายดอกรังฮอ" แห่งอีสานใต้ "นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์" - พฤกษ์ โตหมื่นไวย กับการปั้นพระพุทธรูปในต่างแดน "สมปอง ดวงไสว"

ทางอีศาน ฉบับที่ 134

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๓๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ - เรื่องเด่น โศกนาฏกรรม "นางโอ้เปียมกับสามลอ" ㆍ ชลธิรา สัตยาวัฒนา - เมืองร้อยเอ็ด ของขวัญจากกาลเวลา ㆍ ปริญ รสจันทร์ - เมืองลำพูนยุคสร้างบ้านแปลงเมือง · เพ็ญสภา สุคตะ - เสน่ห์ภาคสนามกับภาษาในการตั้งชื่อถิ่นฐาน · สถิตย์ ภาคมฤค - จากแม่น้ำโขงสู่สุโขทัย พิษณุโลก และนครไทย ㆍ ดุษฎี ปัญญา - พระธาตุศรีสองรัก สร้อยสัมพันธ์ไทย - ลาว ㆍ สัจภูมิ ละออ - ภาพปก : กุศล คงสวัสดิ์

ทางอีศาน ฉบับที่ 142

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๔๒ ปีที่ ๑๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาพปกโดย “น้ำฝน” 0 ภูมิปัญญาการสร้างเฮือนของชาวอีศาน| สถิตย์ ภาคมฤค 0 บ่อพันขัน : มรดกจากบรรพกาล| ปริญ รสจันทร์ 0 สังคมป่าในฮูปแต้ม | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม 0 “หมู คาวา” นักแข่งรถวิบากในตำนาน | นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 0 นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง นักเขียน SEE-LIKE คนหนึ่ง | รติรัตน์ รถทอง 0 “น้ำฝน” ชีวิตและผลงานของยุวศิลปิน | สมปอง ดวงไสว

ปิดเล่ม “ทางอีศาน” ฉบับปีใหม่มกราคม ๒๕๖๗ ~ “สู่ขวัญสุวรรณภูมิ”

ยืนยันอีกครั้งว่า นิตยสารรายเดือน "ทางอีศาน" ของเรายังยึดคติ "ขาดทุน คือ กำไร" แต่เพื่อจะได้ทำหน้าที่ผู้บันทึก ผู้สื่อสาร งานศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิชาการทุกด้านต่อไปอย่างมั่นคง
1 2 3 325
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com