By

กอง บ.ก.

แกงอ่อมไก่ใส่ไข่อ่อน

ผักเหลือเยอะแยะเลยต้องหาเมนูกำจัดค่ะ ก่อนจะเน่าเสีย (เสียดาย อิอิอิ) ชอบแกงอ่อมใช้ผักเยอะดี ไม่มีไขมัน ไม่อ้วน ฮ่าๆๆๆ ใส่ผักไปเยอะแยะพอยุบเหลืออยู่นิดเดียวเอง

ทีมงาน “ทางอีศาน” นมัสการพระธาตุพนม

แม้เราจะอยู่จังหวัดมุกดาหาร แต่ก็ไม่ไกลจากที่ตั้งของพระธาตุฯที่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมรอยต่อเขตแดนของมุกดาหาร ระหว่างเดินทางมางานครั้งนี้เราได้สอบถามกันปรากฏว่าหลายคนยังไม่เคยไปเที่ยวพระธาตุพนมเลย จึงถือโอกาสนี้ไปนมัสการ จุดศูนย์รวมแห่งศรัทธาแต่ครั้งโบราณของผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงในละแวกนี้ ตำนานอุรังคธาตุของพระธาตุพนมร้อยรวมชาวพุทธบริเวณนี้ไว้มานานนับพันปี

ทีมงานทางอีศาน เที่ยวมุกดาหาร

หลังเสร็จภาระกิจในงานเสวนาแห่งปี มุกดาหาร : ความรุ่งเรืองในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ณ มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทีมงานทางอีศานได้ไปร่วมงานศรัทธาสรัางเจดีย์ พระพุทธมงคลเจดีย์ ที่วัดป่าภูเขากวาง เขต อ.คำชะอี, แล้วเข้ากราบนมัสการ เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ (สำนักแม่ชีแก้ว)

ทางอีศาน 28 : จดหมาย

สวัสดีครับ บก.นิตยสารทางอีศาน ถึงจะหายไปนานแต่ผมก็ติดตามอ่านทางอีศานทุกเล่มจนถึงปัจจุบัน เมื่อเดือน ๘ ที่ผ่านมามีงานเทศกาลแห่เทียนหลายแห่งมากในประเทศไทย แต่ผมกลับคิดถึงงานแห่เทียนพรรษาที่ จ.อุบลราชธานี ถึงจะไม่ใช่คนพื้นที่ แต่ก็มีสายเชื้อเครือญาติอยูที่นั่น ทำให้ได้ไปเที่ยวงานแห่เทียนที่อุบลฯ

ทางอีศาน 28: เบิ่งไทย

สำหรับในประเทศไทย กิจการรถไฟกำเนิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างทางรถไฟ เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมรถไฟหลวงขึ้นสังกัดกระทรวงโยธาธิการ

สายแนน กกแนน จากตำนานขูลูนางอั้ว

กกแนนเกี่ยวพันกันจึงนำจ่อง ปลายหากเนิ้งหนีเว้นจากกัน มียอดด้วนกุดขาดตายใบ หนองวังบกขาดลงเขินท้าง อันหนึ่งน้ำบ่อแก้วเหลือตลิ่งหนองหลวง กลายเป็นแหนหนามจอกขาวตันท้าง

ทางอีศาน 27: เบิ่งไทย

โดยทุกเหล่าทัพต่างได้รับงบประมาณเพิ่มจากปีที่แล้วทั้งหมด สำหรับกองทัพบกเป็นเหล่าทัพที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด โดยได้แบ่งงบประมาณตามแผนงานรายจ่าย คือ แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย ๓๐ ล้านบาท แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ๒๐๘,๘๘๗,๐๐๐ บาท แผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทางอีศาน 27: เบิ่งโลก

ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯและจีน เกือบทุกประเทศใช้งบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดมา ข้างต้นเป็นจำนวนเงิน (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) งบประมาณด้านทหารของประเทศต่าง ๆ ในปี ๒๐๑๓ ประเทศในอาเซียนยังนับว่าใช้งบด้านทหารน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในทวีปอื่น

“รอยทาง เจริญธรรม” กาญจนบุรี

ภาพบันทึกการเดินทาง แถลงข่าวหนังสือ"รอยทาง เจริญธรรม" 13-15 มิ.ย. 2557 และตามรอยอนุสรณียสถาน"สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช" ที่จังหวัดกาญจนบุรี กับ "กลุ่มกล้องกับปากกา ด้วยดวงตาและหัวใจ" โดย สงคราม โพธิ์วิไล, สมปอง ดวงไสว, ธีรภาพ โลหิตกุล และที่ปรึกษา-ประสานงาน กิติมาภรณ์ จิตราทร

ไก่นึ่งผักชีลาว

สำหรับเมนูนี้ นั่นก็คือเมนู "ไก่นึ่งผักชีลาว" เป็นเมนูอาหารประเภทนึ่งที่พิมทำทานบ่อยพอประมาณค่ะ แต่ว่าก็จะเปลี่ยนผักสมุนไพรไปเรื่อยๆ ตามชอบ บางทีมีโหระพาก็ใช้โหระพา บางทีมีใบแมงลักก็ใช้ใบแมงลัก บางทีมีแต่ตะไคร้อย่างเดียวก็ใช้ตะไคร้ บางทีไม่มีใบอะไรเลยก็เดินเข้าไปในสวน แล้วเด็ดกระเพรามาสัก 3-4 กิ่ง ทำเป็นไก่นึ่งใบกระเพรา

พิษจากโลหะตะกั่ว

พิษเรื้อรังของตะกั่ว คือ ค่อยๆแสดงอาการออกมา ภายหลังจากได้รับสารตะกั่วทีละน้อย เข้าสู่ของเหลว ในร่างกาย และ ค่อยๆสะสม ในร่างกาย จนถึงระยะเวลาหนึ่ง อาจนานเป็นปี จึงแสดงอาการ ส่วนมาก เกิดกับบุคคลที่มีอาชีพที่สัมผัสกับตะกั่ว ตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าทางใด จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต ไปจับกับเม็ดเลือดแดง แทนที่เหล็ก

ทำกุ้งจ่อมง่ายๆ สำหรับคนไกลบ้าน

นำกุ้งฝอยใส่ลงไป ตามด้วยน้ำปลา ให้ท่วมตัวกุ้งฝอย เก็บไว้สองคืน เมื่อครบ ๒ คืนแล้ว นำออกมาเทใส่กาละมัง คลุกรวมกันกับข้าวคั่ว แล้วจึงนำกลับใส่ขวดโหลเหมือนเดิม ฝาปิดให้มิดชิด ห้ามแมลงวันเข้าไป ต่อจากนี้ไปอีก ๓ ถึง ๗ วัน จนกุ้งฝอยเริ่มอืด มีกลิ่นหอม ของข้าวคั่ว ก้อใช้ได้แล้ว

ทางอีศาน 25 : เบิ่งไทย

ปัญหาความเหลื่อมลํ้าในไทยเมื่อดูจากดัชนีความเหลื่อมลํ้า เหมือนกับว่าความเหลื่อมลํ้าของไทยดูจะดีขึ้น แต่หากดูตัวเลขกันจริง ๆ เมื่อเปรียบกับประเทศอื่นอีกหลายประเทศในเอเชีย พบว่าความเหลื่อมลํ้าของไทยสูงกว่าประเทศอื่น

ทางอีศาน 24: เบิ่งอีสาน

จากการประเมินขององค์การสหประชาชาติในด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๗๘ ประเทศ ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๐๖ มีผู้เสียชีวิต ๑๖.๘๗ คนต่อแสนประชากร นับว่าบ้านเรามีความปลอดภัยทางถนนตํ่า โดยในปี ๒๕๕๓ มีคนเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๓๐ คน สูงกว่าอาชญากรรม ๔ เท่า สร้างความสูญเสีย ๒.๓ แสนล้านบาทต่อปี หรือ ๒.๘% ของจีดีพี

ทางอีศาน 24: เบิ่งไทย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้รวบรวมและสรุปทุกเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๕,๑๙๒ เหตุการณ์แยกเป็นการก่อความไม่สงบ ๑๐,๖๖๒ เหตุการณ์ ก่ออาชญากรรม ๑,๕๐๗ เหตุการณ์ ก่อกวน ๒,๔๔๔ เหตุการณ์ การปิดล้อมปะทะและจับกุม ๕๗๙ เหตุการณ์
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com