By

กอง บ.ก.

แป้นล้อฝ้าย หรือกระดานล้อฝ้าย

"ไน" ลักษณะเป็นวงกลม ติดตั้งอยู่ระหว่างขาสองอันที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีเหล็กสอดสำหรับหมุนวงล้อ ส่วนขานั้นติดตั้งอยู่บนฐานซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ ๓๐ นิ้ว ส่วนปลายของฐานมีเหล็กไนสอดอยู่ โดยโผล่เหล็กไนออกมาไว้สำหรับเป็นที่สวมหลอดไม้ไผ่ที่ทำเป็นที่กรอด้ายจากวงล้อมีสายพานทำด้วยเชือกโยงมาหมุนเหล็กไน

อธิบายคำว่า อีสาน, อิสาน, อีศาน

คนอีสาน บางทีเรียกชาวอีสาน มีหลักแหล่งอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอีสานเป็นชื่อเรียกพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง

จดหมายจากผู้อ่าน “ทางอีศาน”

ได้อ่านคอลัมน์อัศจรรย์เรื่องเล่า ๔๕ นาที ฝีมือเล่าเรื่องของ คุณอดิศร พวงชมพู และการถอดความโดย คุณประกาศิต คนไว ความรู้สึกขณะอ่านนั้นตื่นเต้นมากเหมือนกับเรานั่งฟังคุณอดิศรเล่านิทานให้ฟัง เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ทุกอย่างสดใหม่มากสำหรับเรา น่าติดตามตลอด

มรดกผ้าอีสาน

อิ้ว เป็นเครื่องกลที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้สัก มีแกนไม้ประกบกันสองอัน ขบกันด้วยเฟืองที่ปลายแกนไม้ทั้งสอง ปลายแกนอีกด้านหนึ่งทำเป็นมือหมุนสำหรับหมุนเฟืองให้แกนไม้ขบเข้าหากัน มีเสาสองข้างเจาะเป็นช่องสำหรับใส่แกนไม้ยึดด้วยลิ่ม เสาทั้งสองตั้งอยู่บนฐานไม้ มีแผ่นไม้ยาว ๆ ไว้สำหรับนั่งทับเพื่อไม่ให้ล้มเวลาอิ้วฝ้าย
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com