Tag

ทางอีศาน81

เหลียวหลังแลหน้า

“คันสิไปเมือหน้าให้เหลียวหลังคืนเบิ่ง มันมะลึดทึดเท่าเซาก่อนซุฟ่าวไป เดินทางไก๋ให้เหลียวหลังแลหน่า ฟ้าฮั่มฮ้องน้องผัดยังคาแอ๋ว”

จดหมาย

ผมชอบ ศรัทธา เลื่อมใส การจัดรูปเล่ม ทุกคอลัมน์มีสาระสมบูรณ์ ครบครัน เหมาะสม กะทัดรัดดีมาก ผมอ่านทุกหน้า ทุกตัวอักษร ไม่เบื่อเลย เพลิดเพลินไปโดยไม่รู้สึกตัว

ส่องซอด

สำหรับประเทศอุตสาหกรรมยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่า หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอย่างไร

ธีระวัฒน์ คะนะมะ

ผมเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ชอบขีด ๆ เขียน ๆ และการวาดรูปมาตั้งแต่วัยเด็ก จนกลายเป็นความสุขเมื่อได้วาดรูปและอยู่กับสิ่งนี้ได้นาน ๆ แล้วพัฒนาฝีมือดีขึ้นเรื่อย ๆ

รื้อถอนและฟื้นสร้าง

สังคมไทยกำลังเดินไปสู่การผูกขาด กระชับอำนาจทุกด้าน โดยทุนภายในประเทศ อภิทุนข้ามชาติ ภายใต้อุดมการณ์อำนาจรัฐโบราณ สภาพเช่นนี้ได้สถาปนาสวรรค์สำหรับอภิสิทธิ์ชนทุกภาคส่วนทุกระดับชั้น
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com