Tag

ทางอีศาน81

ผญา… พรปีใหม่

โอนอ...สารนี้ชื่อว่าพิศวาสแหน้น     หนักเกิ่งธรณีขังขอด สุดวิญญาณ     โฮบโฮมคุงฟ้าเป็นรหัสแจ้ง      จักรวาลหมั่นแก่นความฮักยังแน่นแฟ้น     บ่มีมื้อสิโค่นคลอน ได้แล้ว

เหลียวหลังแลหน้า

“คันสิไปเมือหน้าให้เหลียวหลังคืนเบิ่ง มันมะลึดทึดเท่าเซาก่อนซุฟ่าวไป เดินทางไก๋ให้เหลียวหลังแลหน่า ฟ้าฮั่มฮ้องน้องผัดยังคาแอ๋ว”

จดหมาย

ผมชอบ ศรัทธา เลื่อมใส การจัดรูปเล่ม ทุกคอลัมน์มีสาระสมบูรณ์ ครบครัน เหมาะสม กะทัดรัดดีมาก ผมอ่านทุกหน้า ทุกตัวอักษร ไม่เบื่อเลย เพลิดเพลินไปโดยไม่รู้สึกตัว

ส่องซอด

สำหรับประเทศอุตสาหกรรมยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่า หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอย่างไร

ธีระวัฒน์ คะนะมะ

ผมเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ชอบขีด ๆ เขียน ๆ และการวาดรูปมาตั้งแต่วัยเด็ก จนกลายเป็นความสุขเมื่อได้วาดรูปและอยู่กับสิ่งนี้ได้นาน ๆ แล้วพัฒนาฝีมือดีขึ้นเรื่อย ๆ

รื้อถอนและฟื้นสร้าง

สังคมไทยกำลังเดินไปสู่การผูกขาด กระชับอำนาจทุกด้าน โดยทุนภายในประเทศ อภิทุนข้ามชาติ ภายใต้อุดมการณ์อำนาจรัฐโบราณ สภาพเช่นนี้ได้สถาปนาสวรรค์สำหรับอภิสิทธิ์ชนทุกภาคส่วนทุกระดับชั้น
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com