เชื่อมั่น และศรัทธา

เมื่อสนใจ ตระหนักตื่นรู้เรื่องราวความเป็นมาและควรจะเป็นไปของสังคม ของประเทศชาติบ้านเมือง  ย่อมบังเกิดความกระตือรือร้น รู้ตัวของตัวว่าเกิดมาทำไม จะมีลมหายใจอยู่อย่างไร และพร้อมตายเพื่ออะไร ให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีที่เกิดมาเป็นคน

ด้วยจิตใจที่เร่าร้อน ไฟแรง จึงอดไม่ได้ที่จะประชดประชัน เสียดสีเย้ยหยัน วิจารณ์ วิพากษ์บุคคลไม่เลือกหน้าและสังคมรอบด้าน  ด้วยความบริสุทธิ์์ เด็ดเดี่ยว ไม่มีพันธะ ไร้ผลประโยชน์ใด จิตใจจึงทุ่มเทปฏิบัติภาระธุระเพื่อส่วนรวมอย่างสุดกำลัง

ในองคาพยพสังคมชนชั้น ที่มีหลายชั้นชนหลากชาติพันธุ์ เต็มด้วยความสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน  ท่ามกลางค่านิยมหลักในยุคสังคมทุนนิยมบริโภคนิยม ที่กระแสความคิดอนุรักษ์ อภิสิทธิ์อิทธิพล เห็นแก่ประโยชน์ตนและแก่งแย่งแข่งขันกันหนาแน่นนั้น  พลังขับเคลื่อนเพื่อความเปลี่ยนแปลงย่อมถูกปะทะ ขัดขวาง ปฏิปักษ์และมุ่งทำลายล้าง จึงต้องมีวินัย เข้มงวดตน ถนอมรักมิตรสหาย และสามัคคีคนหมู่มาก

ประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อมูลอุดมสมบูรณ์ว่า โครงสร้างส่วนบนของสังคมเต็มไปด้วยอำนาจฉ้อฉล ชิงดีชิงเด่น กอบโกยโกงกินและผูกขาด  ในขณะคนชั้นล่างถูกดูถูก หมิ่นแคลน กดทับและหลอกลวง  จึงทำให้ผู้คนพลเมืองที่เกิดบนผืนแผ่นดินที่งดงาม ดินฟ้าอากาศเหมาะแก่การถือกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง กลับต้องใช้ชีวิตด้วยความลำบากยากจน พอกพูนด้วยหนี้สิน ไร้หลักประกันชีวิต  ประเทศชาติไม่พัฒนา ตกเป็นอาณานิคมทางภูมิรู้ปัญญาของมหาอำนาจอยู่ร่ำไป

แม้ท่ามกลางวันคืนที่แสงเดือนแสงตะวันถูกบดบัง ผืนดินถูกเหยียบย่ำ แต่เมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้กู้ชาติก็หยั่งรากหยัดต้นผลิใบ พร้อมออกดอกขยายเชื้อมูลอยู่ไม่หมดสิ้น  จากน้อยย่อมเติบใหญ่จากปริมาณสั่งสมเป็นคุณภาพ  ทุกคนทำงานตามทักษะความชำนาญ ตามบทบาทหน้าที่ ศึกษา ปฏิบัติ สรุป ยกระดับการคลื่อนไหวด้วยศิลปะให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  ปรับแก้และประมวลขึ้นเป็นนโยบาย แม่นยุทธศาสตร์ เก่งยุทธวิธี แล้วกางพิมพ์เขียวออกต่อกันเป็นผืนใหญ่ สำหรับใช้รื้อสร้างสังคมประเทศชาติให้เจริญยั่งยืน

ต่อหน้าวิกฤตไวรัสโควิด-19 ลามระบาดทั่วโลก สาเหตุที่ประเทศไทยเดือดร้อนหนัก ผู้ป่วย คนตายเพิ่มจนขาดแคลนอุปกรณ์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ก็เพราะกลุ่มอภิสิทธิ์อิทธิพลทำให้เกิดกลุ่มก้อนการแพร่เชื้อนี่ก็เน้นให้เห็นความเหลื่อมล้ำ ย้ำความอยุติธรรมและการโป้ปดมดเท็จ  ซึ่งถึงที่สุดแล้วคำตอบต่อการก้าวข้ามอุปสรรคการแก้ไขปัญหาทั้งมวลคือ ความเชื่อมั่นตนเอง และศรัทธาในพลังประชาชน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com